Taith Possible - National Theatre Wales

Taith Possible

4th Nov 2021 - 26th Nov 2021

Ynglŷn Possible gan Shôn Dale-Jones

Roedd sioe newydd Shôn yn mynd i fod am gariad. Ond beth ydych chi’n ei wneud pan rydych yn ysgrifennu sioe am gariad, ac mae popeth yn mynd yn dywyll? Rydych yn dod o hyd i stori newydd. Stori gyda sgons ar ôl hanner nos, grwpiau WhatsApp teulu a Grandmaster Flash.

Mae Possible yn stori chwareus, onest a didwyll sy’n cyfuno realiti gyda gwlad breuddwydion caleidosgopig o animeiddio a ffilm (gan Bear Thompson), gyda cherddoriaeth wreiddiol wedi’i pherfformio’n fyw gan John Biddle. Mae’n sioe am gariad, creadigrwydd a dod o hyd i’r dewrder i archwilio’r gorffennol er mwyn llunio’r dyfodol.

“Perfectly judged, unabashedly authentic and vulnerably autobiographical” ★★★★ The Guardian

Cafodd y sioe Possible ei chreu gyntaf fel profiad digidol a’i ffrydio’n fyw i gartrefi cynulleidfaoedd pan nad oedd hi’n bosib i bawb fod gyda’i gilydd. Nawr, wrth i leoliadau ledled Cymru ailagor eu drysau, mae Possible yn dod i lwyfan yn agos atoch chi, gan eich croesawu yn ôl i theatr fyw, wyneb yn wyneb… fel cwtsh croeso gartref mawr theatrig.

Gwrandewch ar gyfweliad Shôn gyda Sioe Gelfyddydau BBC Radio Wales, ble mae’n trafod ei fagwraeth yng Ngogledd Cymru a’r grefft o adrodd straeon.

Rhaglen Ddigidol

Lluniau: Jorge Lizalde

Gwyliwch yr Hysbyseb

Lluniau

Adolygiadau ac ymatebion

captures a precise moment with sharp clarity… Dale-Jones make us consider more deeply what the last year has been like for usLyn Gardner, Stagedoor

If ever there was a production ‘for our times’ it’s this.TheatreJam

Dale-Jones is an exceptional storyteller, delicately weaving together multiple narratives… charming, relatable and authentic” – Exeunt Magazine

“experimental, layered and what Welsh fringe theatre is really about” Get the Chance

Possible has the energy of a production full of hope.Buzz Magazine

Ailolwg ar wneud Possible

Ynglŷn Shôn Dale-Jones

Shôn Dale-Jones

Mae Shôn yn gynhyrchydd, cyfarwyddwr, perfformiwr ac awdur. Roedd yn Gyfarwyddwr Artistig Hoipolloi rhwng 1994 a 2020. Yn ystod y cyfnod 25 mlynedd hwn, creodd 24 drama lwyfan, 5 drama radio ar y BBC, 3 darn safle-benodol, ychydig o ffilmiau byrion, peilot teledu a phrosiectau ar-lein amrywiol. Mae ei waith wedi’i gyflwyno mewn dros 200 o leoliadau yn y DU, 9 theatr yn Llundain, mewn 20 gwlad ar draws 6 chyfandir ac wedi ei gyfieithu i 7 iaith. Yn fwyaf diweddar creodd Shôn The Loose Change Trilogy - The Duke, Me & Robin Hood, The Ladder - a gododd bron i £ 100,000 i blant agored i niwed, gan gefnogi gwaith Achub y Plant a Street Child United. Ar hyn o bryd mae'n gweithio gydag Ontroerend Goed yng Ngwlad Belg; yn ysgrifennu sioe i bobl ifanc yn eu harddegau, Straight Face, ar gyfer Brageteatret yn Norwy; yn cydweithio â Metis Arts ar Love Letters to a Liveable Future. Possible fydd ei ail sioe ar gyfer NTW yn dilyn Things I Forgot I Remembered (2013).

Tîm

Crëwyd a chynhyrchwyd gan

Shôn Dale-Jones

Wedi'i gyd-gyfarwyddo a'i ddylunio gan

Stefanie Mueller

Cyfansoddwr a chydweithredwr

John Biddle

Gwneuthurwr ffilmiau a cyfarwyddwr ffotograffiaeth

Bear Thompson

Dylunydd goleuadau

Katy Morison

Dylunydd sain

Sam Jones

Dyddiaduron taith

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast