Possible - National Theatre Wales

Possible

6th Aug 2021 - 30th Aug 2021

Ar-lein

Ynglŷn Possible gan Shôn Dale-Jones

Chwilio am y daith?

Roedd sioe newydd Shôn yn mynd i fod am gariad. Ond beth ydych chi’n ei wneud pan rydych yn ysgrifennu sioe am gariad, ac mae popeth yn mynd yn dywyll? Rydych yn dod o hyd i stori newydd. Stori gyda sgons ar ôl hanner nos, grwpiau WhatsApp teulu a Grandmaster Flash.

Mae Possible yn stori chwareus, onest a didwyll sy’n cyfuno realiti gyda gwlad breuddwydion caleidosgopig o animeiddio a ffilm (gan Bear Thompson), gyda cherddoriaeth wreiddiol wedi’i pherfformio’n fyw gan John Biddle. Mae’n sioe am gariad, creadigrwydd a dod o hyd i’r dewrder i archwilio’r gorffennol er mwyn llunio’r dyfodol.

“As intimate as livestreamed theatre can be.” ★★★★ The Guardian

Gwyliwch Possible ar alw fel rhan o Pleasance Online yng Ngŵyl Fringe Caeredin eleni o 6-30 Awst. Mae Possible hefyd ar gael gyda BSL.

Nid yw’r ffaith na allwch deithio i Gaeredin yn golygu bod rhaid i chi golli allan. Dewch i fwynhau gŵyl eto o’ch cartref.

  • Sign Language
  • Closed Caption

Gwyliwch yr Hysbyseb

Canllawiau cynnwys

Sylwer, mae’r ddrama hon yn cynnwys iaith gref a chynnwys y gallai rhai aelodau o’r gynulleidfa ei ystyried yn sbardun. I gael rhestr lawn o rybuddion cynnwys, cliciwch yma

Os oes angen unrhyw arweiniad neu gymorth pellach arnoch, e-bostiwch boxoffice@nationatheatrewales.org

  • Sign Language
  • Closed Caption

Lluniau

Adolygiadau ac ymatebion

As intimate as livestreamed theatre can be… Perfectly judged, unabashedly authentic and vulnerably autobiographical★★★★ The Guardian

captures a precise moment with sharp clarity… Dale-Jones make us consider more deeply what the last year has been like for usLyn Gardner

If ever there was a production ‘for our times’ it’s this… this show climbs through the pixels to create an immersive theatre experience that hikes powerfully from the performer’s home on stage to your own and straight to your heartTheatreJam

Dale-Jones is an exceptional storyteller, delicately weaving together multiple narratives… charming, relatable and authentic” – Exeunt Magazine

“experimental, layered and what Welsh fringe theatre is really about” Get the Chance

Possible has the energy of a production full of hope… [Dale-Jones’] smile captures us from the beginning, and he leads us deftly by the handBuzz Magazine

By using the best elements of live performance, digital tech and the cinematic possibilities this form provides it shows how and why digital theatre should exist beyond the pandemic.” Jeremy Linnell

Genuine and honest.” Mehdi Razi

A beautiful show about love, a fab exploration of live/digital hybrid theatre making… Highly recommended.” @amycleach

a real show in true vulnerability, and the beauty in the everyday magic of life, plus totally gorgeous design from all angles. definitely the best digital piece i’ve seen. what a show.” @AliceYarr

bonkers, brilliant & brave.” @RosieMS

Beautiful stories are filled with anxiety, vulnerability & love. A reminder what we have been through in lockdown & those challenges we have faced.” @JonnyCotsen

  • Sign Language
  • Closed Caption

Tu ôl i’r Llenni

Ynglŷn Shôn Dale-Jones

Headshot of Shôn Dale-Jones

Shôn Dale-Jones

Mae Shôn yn gynhyrchydd, cyfarwyddwr, perfformiwr ac awdur. Roedd yn Gyfarwyddwr Artistig Hoipolloi rhwng 1994 a 2020. Yn ystod y cyfnod 25 mlynedd hwn, creodd 24 drama lwyfan, 5 drama radio ar y BBC, 3 darn safle-benodol, ychydig o ffilmiau byrion, peilot teledu a phrosiectau ar-lein amrywiol. Mae ei waith wedi’i gyflwyno mewn dros 200 o leoliadau yn y DU, 9 theatr yn Llundain, mewn 20 gwlad ar draws 6 chyfandir ac wedi ei gyfieithu i 7 iaith. Yn fwyaf diweddar creodd Shôn The Loose Change Trilogy - The Duke, Me & Robin Hood, The Ladder - a gododd bron i £ 100,000 i blant agored i niwed, gan gefnogi gwaith Achub y Plant a Street Child United. Ar hyn o bryd mae'n gweithio gydag Ontroerend Goed yng Ngwlad Belg; yn ysgrifennu sioe i bobl ifanc yn eu harddegau, Straight Face, ar gyfer Brageteatret yn Norwy; yn cydweithio â Metis Arts ar Love Letters to a Liveable Future. Possible fydd ei ail sioe ar gyfer NTW yn dilyn Things I Forgot I Remembered (2013).

Tîm

Crëwyd a chynhyrchwyd gan

Shôn Dale-Jones

Wedi'i gyd-gyfarwyddo a'i ddylunio gan

Stefanie Mueller

Cyfansoddwr a chydweithredwr

John Biddle

Gwneuthurwr ffilmiau a cyfarwyddwr ffotograffiaeth

Bear Thompson

Dylunydd goleuadau

Katy Morison

Dylunydd sain

Sam Jones

Technegydd Sain

Jon Cox

Rhaglennydd a Gweithredwr Goleuadau

Josie Allen

Peiriannydd System Fideo

Dan Trenchard

Cynorthwyydd Fideo

Llyr Parri

Cynhyrchu ffilm darlledu/Ffrydio

Red90

Lleoliad creadigol

Carmen Diana Almeida

Rheolwr Llwyfan Y Cwmni

Kate Schofield

Diprwy Reolwr Llwyfan

Vicky Aston

Ffotograffiaeth cynhyrchu ac ymarfer gan

Jorge Lizalde

Lluniau ymarferion

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast