Pull Up A Pew - National Theatre Wales

Pull Up A Pew

Ar-lein

Ynglyn â'r Sioe

Comisiynau Digidol Newydd Network

National Theatre Wales & Theatr Genedlaethol Cymru gyda BBC Cymru a BBC Arts

Pull Up a Pew

Rhys Slade-Jones

Gorffennaf 2020

“Roedd cael eich geni a’ch magu yn y Rhondda yn golygu tyfu i fyny mewn cwm yn orlawn o grefftwaith ac arbenigedd. Roedd yn ymddangos bod neiniau a theidiau pawb yn feistr grochenwyr, gwneuthurwyr dodrefn a chantorion”.

Mae crefft yn aml yn teimlo fel cyfryngu … Pan fyddaf yn eistedd yn gwneud crosio rwy’n teimlo’n nes at adref. Edrychaf ar fy nwylo a gweld dwylo fy mam, a dwylo ei mam hi a dwylo ei mam hithau. Pob un ohonom yn dal edau drwy amser. Yn trosglwyddo’r holl wybodaeth honno.”

Yn Pull Up A Pew, treuliodd Rhys Slade-Jones pum niwrnod yn cerdded rhan o Glawdd Offa, yn cario gyda nhw ddwy gadair wedi’u haddurno â gorchuddion wedi’u crosio â llaw. Bydd y cadeiriau yn orseddau. Totemau i’w cynnig i’r rhai y gwrthodwyd gwasanaeth angladd iddynt yn ystod pandemig COVID-19.

Ar hyd y daith archwiliodd Rhys natur a defodau galar a’r ffyrdd y mae sgiliau crefft traddodiadol, a drosglwyddwyd drwy’r cenedlaethau, yn ein cysylltu â’n gorffennol a’n hynafiaid.

Tîm Creadigol

Prif Artist

Rhys Slade-Jones

Tîm Cynhyrchu

Rheolwr Llwyfan

Ange John

Technegydd

Dewi Jones

Cefnogaeth Cynhyrchiad

Ange John

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon