Opportunities Archive - National Theatre Wales

Am Ddrama: Galwad agored am sgriptiau gan ddramodwyr yng nghymru

Cynigir ein holl gyfleoedd Datblygiad Creadigol drwy alwadau agored drwy gydol y flwyddyn. Nid oes unrhyw gyfleoedd byw ar hyn o bryd ond, yn y cyfamser, gallwch gofrestru ar gyfer ein cylchlythyr i fod ymhlith y cyntaf i glywed am yr un nesaf, gallwch gael golwg ar ein tudalen prosiectau i glywed am y prosiectau yr ydym yn eu cefnogi ar hyn o bryd neu gallwch gysylltu â rhywun o'r tîm Datblygiad Creadigol i siarad am eich gwaith a chyflwyno eich syniadau.

Os hoffech anfon sgript atom, byddem yn awgrymu eich bod yn edrych ar ein tudalen 'Eich Gwaith' yn gyntaf.
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon