Am Ddrama - Cyfnewidfa Ddrama Cymru / Play On - The Wales Play Exchange - National Theatre Wales
Datblygiad Creadigol
Dyddiad cau: 10.09.2021
Am Ddrama – Cyfnewidfa Ddrama Cymru / Play On – The Wales Play Exchange

Mae Theatr Clwyd, National Theatre Wales, a Theatr Genedlaethol Cymru yn ymuno ar gyfer menter newydd i ddarganfod, datblygu a chynhyrchu’r dramâu newydd gorau yng Nghymru. Bydd Am Ddrama / Play On yn galluogi awduron yng Nghymru i gysylltu’n uniongyrchol â thri o gwmnïau theatr cynhyrchu mwyaf y wlad.

Rydym yn ymgynnull panel amrywiol o ddarllenwyr llawrydd a mewnol i roi adborth ar waith Saesneg a Chymraeg newydd ac i baru’r sgriptiau a’r dramodwyr mwyaf addawol gyda’r cwmni sydd yn y sefyllfa orau i ddatblygu, comisiynu a chynhyrchu eu gwaith, yn y ddwy iaith.

Bydd darllenwyr yn cymryd rhan am dymor o chwe mis a bydd y panel yn dod at ei gilydd yn fisol (ar-lein) i drafod dramâu a gyflwynwyd. Cefnogir darllenwyr gydag chyflwyniad llawn ar ddarllen ac ysgrifennu adroddiadau ar gyfer Am Ddrama.

Bydd pob darllenydd yn derbyn ffi gadw o £200 y mis am hyd at ddau ddiwrnod o’u hamser, gan gynnwys cyfarfod misol y darllenwyr. Gwerthfawrogir rhywfaint o hyblygrwydd oherwydd efallai y bydd angen (a thelir amdano) mwy o amser y darllenwyr yn amodol ar adolygiad rheolaidd a lefel y cyflwyniadau, o fis i fis.

Am bwy yr ydym yn edrych?

Byddem wrth ein bodd yn gweithio gyda darllenwyr o bob rhan o Gymru, gydag amrywiaeth o brofiad byw a phrofiad proffesiynol. Rydym yn chwilio am ddarllenwyr dramâu yn Gymraeg a Saesneg.

Os ydych chi’n mwynhau gwylio, darllen a siarad am ddramâu, os ydych chi’n adnabod stori wych wrth ei darllen, os oes gennych chi deimlad greddfol am ddeialog wych a lleisiau nodedig, rydyn ni am glywed gennych chi.

Byddwch chi’n rhywun sydd â diddordeb mewn esblygu’ch gwybodaeth am stori, ffurf a datblygu sgriptiau a syniadau i’w perfformio. Efallai bod gennych brofiad mewn adran lenyddol neu beidio, fel golygydd sgript, swyddog gweithredol datblygu neu fel dramodydd a gynhyrchwyd eich hun.

Efallai eich bod chi’n gyfarwyddwr llwyfan, yn athro drama, neu’n fyfyriwr theatr neu lenyddiaeth. Efallai eich bod chi’n actor, dylunydd gwisgoedd, cynhyrchydd neu gyfansoddwr, ac ni allwch gael digon o ddramâu anhygoel. Efallai eich bod chi’n gweithio ym maes cyhoeddi, hysbysebu neu greu cynnwys a bod gennych angerdd am straeon anhygoel ar y llwyfan.

Fe ddylech chi fod yn 18+, yn Gymro/Cymraes, neu’n byw neu’n gweithio yng Nghymru.

Os yw hyn yn swnio fel chi, rydym am glywed gennych.

I wneud mynegiant o ddiddordeb, e-bostiwch un dudalen o A4, yn Gymraeg neu yn Saesneg, neu fideo heb fod yn hwy na 2 funud i submissions@nationaltheatrewales.org, gan esbonio pam yr hoffech gael eich ystyried yn ddarllenydd i Am Ddrama / Play On.

Am drafodaeth anffurfiol, e-bostiwch mawgaine@nationaltheatrewales.org

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw Dydd Gwener 10 Medi 2021.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i glywed gennych.

Cyfleoedd Diweddaraf

  • Closing date: 06.08.2021
    Gwahoddiad i Roi Dyfynbris: Ymchwil Ymgysylltiad â’r Celfyddydau
  • Closing date: 09.07.2021
    Hen Wlad Ein Plant
  • Closing date: 17.09.2021
    Cystadleuaeth Go Tell The Bees – hwdi argraffiad cyfyngedig a ddyluniwyd gennych chi!
  • Gweithio Gyda Ni
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast