Am Ddrama: Galwad agored am sgriptiau gan ddramodwyr yng nghymru - National Theatre Wales
Am Ddrama: Galwad agored am sgriptiau gan ddramodwyr yng nghymru

Mae Am Ddrama / Play On yn gynllun ar y cyd rhwng Theatr Genedlaethol Cymru, Theatr Clwyd a National Theatre Wales i ddod o hyd i sgriptiau a dramâu newydd a chyffrous gan ddramodwyr sydd wedi eu lleoli yng Nghymru.

Dros y flwyddyn nesaf, bydd Am Ddrama / Play On yn galluogi dramodwyr i anfon eu sgriptiau a’u dramâu  anghyhoeddedig yn ddienw at banel eiddgar o ddarllenwyr i gael adborth gwerthfawr. Mae’n bosibl y bydd cyfle i’r sgriptiau mwyaf addawol gael eu datblygu, gan baru’r sgript a’r dramodydd gydag un o’r tri sefydliad sy’n fwyaf addas i’w datblygu, ei chomisiynu a’i chynhyrchu.

Galwad darllenwyr

Bydd cyfle i chi fynegu diddordeb rhwng 15 Mehefin hyd at 13 Gorffennaf 2022. Ceir mwy o fanylion yma.

Cyflwyno sgriptiau

Bydd y cyfnod ar gyfer cyflwyno sgriptiau yn cychwyn 29 Mehefin hyd at 10 Awst 2022. Darganfod mwy yma.

Ni ddylai sgriptiau fod wedi’u cyflwyno o’r blaen.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi anfon ebost at post@amddrama-playon.cymru, neu cysylltwch trwy neges llais neu neges destun ar 07908 439417.

Y garfan gyntaf o Ddarllenwyr a Dramatwrgiaid oedd Charles O’Rourke, Lowri Izzard, Mary Davies, Melangell Dolma, Yasmin Begum, Rahim El Habachi, Ffion Emlyn ac Elizabeth Freestone. Rhagor o wybodaeth yma.

Cyfleoedd Diweddaraf

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast