NTW
Dyddiad cau: 03.06.2019
AWDUR PRESWYL CYMRU

Gwobr fawreddog, flynyddol a sefydlwyd gan BBC Cymru a National Theatre Wales, ynghyd â BBC Writersroom Cymru, i gefnogi talent ysgrifennu newydd.

Bob blwyddyn, dyfernir i’r awdur buddugol gyfanswm bwrsari o £12,000 i dalu am ei leoliad am flwyddyn fel Awdur Preswyl Cymru. Yn ystod y 12 mis y bydd yn y swydd cynigir dau gyfnod preswyl dilynol iddo/iddi; 6 mis cychwynnol gyda BBC Cymru gan gynnwys gweithio gyda BBC Studios, ac yna 6 mis gyda National Theatre Wales yn cael mentora a hyfforddiant pwrpasol, cymorth a datblygu syniad am sgript ar gyfer y theatr a mynediad at arbenigedd a chysylltiadau. Yn ogystal bydd y sgript fuddugol yn cael ei chomisiynu, ei datblygu a’i chynhyrchu ar gyfer BBC Radio 4 a/neu BBC Sounds.

Yn 2019, sef blwyddyn gyntaf y wobr, bydd awdur Un Bore Mercher Matthew Hall yn feirniad gwadd.

Mae’r cyfle hwn yn agored i awduron sy’n gallu cynrychioli diwylliant Cymru yn ddilys (er enghraifft efallai eu bod yn dod o Gymru, neu wedi byw neu weithio yng Nghymru). Bydd y cynllun yn cael ei gynnal gan BBC Writersroom Cymru.

SUT YDW I’N GWNEUD CAIS?

Gellir gweld manylion ynghylch sut i wneud cais yma, ynghyd ag arwydd o’r hyn y bydd y beirniaid yn edrych amdano wrth ddidoli ceisiadau a chwilio am y cais buddugol.

AWDUR PRESWYL CYMRU – SIOE DEITHIOL

Mae BBC Writersroom Cymru yn cynnal nifer o ddigwyddiadau am ddim, ond y bydd angen tocynnau ar eu cyfer, i awduron, darpar awduron neu unrhyw un sy’n awyddus i gael gwybod rhagor am y fenter. Bydd uwch aelod o staff National Theatre Wales yn bresennol ym mhob digwyddiad, a bydd sesiwn Holi ac Ateb gydag awdur gwadd.

Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth

Dydd Iau 28 Chwefror, 6pm-7.30pm

Yr Egin, Caerfyrddin

Dydd Iau 14 Mawrth, 6pm-7.30pm

 

Am ragor o wybodaeth am y digwyddiadau hyn, ac i archebu tocynnau, cliciwch yma.

Cyfleoedd Diweddaraf

Font Resize
Contrast