NTW
Dyddiad cau: 18.05.2020
Comisiynau Digidol Newydd

Y dyddiad cau ar gyfer y rownd nesaf o gyflwyniadau yw: Dydd Llun 18 Mai 2020. (16:00)
Hwn fydd y dyddiad cau olaf ar gyfer ceisiadau.

Bydd pob comisiwn hyd at £5000, yn cynnwys  ffioedd a threuliau dylunio. Bydd yr holl gyllidebau yn cael eu dyrannu a’u rheoli mewn partneriaeth â NTW a Theatr Genedlaethol Cymru.

Croesewir ceisiadau am brosiectau Cymraeg, Saesneg  neu ddwyieithog, neu BSL, yn ogystal â’r rhai nad ydynt yn cynnwys unrhyw iaith lafar o gwbl.

Llenwch ein ffurflen gais yma
Monitro Cyfleoedd Cyfartal NTW yma

Anfonwch eich ffurflen gais wedi’i llenwi  i submissions@nationaltheatrewales.org a creu@theatr.com

Sicrhewch hefyd eich bod wedi llenwi ein Ffurflen Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar-lein sydd i’w gweld uchod.

Nid ydym yn disgwyl i chi fod â’r holl atebion ar sut i wneud iddo ddigwydd ac rydym yn hapus i helpu i’ch cysylltu chi ag artistiaid neu dechnegwyr eraill sydd eu hangen i wireddu syniad.

Rydym yn annog ceisiadau gan artistiaid theatr a chwmnïau nad ydynt yn cael eu hariannu o bob disgyblaeth, cyd-destun a chefndir a byddwn yn ceisio hwyluso’r broses o ddarparu prosiectau ym mha ffyrdd bynnag sy’n ofynnol.

Gwaith newydd, mewn gofodau newydd i gynulleidfaoedd Cymru, o’r agos atoch chi i’r epig.

 1. Caiff unrhyw incwm a gynhyrchir o’r gweithgarwch hwn ei ailfuddsoddi i gyflogi gwneuthurwyr theatr, rheolwyr llwyfan a thechnegwyr llawrydd.
 2. Mae’r cynllun hwn yn agored i artistiaid a anwyd, a fagwyd neu sy’n byw yng Nghymru.
 3. Mae’n rhaid i bob prosiect gydymffurfio â’r canllawiau ar ynysu cymdeithasol gan Lywodraeth Cymru ar adeg cyflwyno’r cais.
 4. Mae’n rhaid gallu gwneud prosiectau o fewn un mis calendr o’u comisiynu. 
Cwestiynau Cyffredin

Cyfleoedd Diweddaraf

 • Closing date: 07.08.2020
  Galwad am Athrawon – Gofod Dysgu Gweithredol Ystorfa
 • Closing date: 31.07.2020
  Galwad am Ymarferwyr
 • Closing date: 26.07.2020
  Bwrsarïau Artistiaid Amser = Arian
 • Closing date: 01.07.2020
  ‘It Takes a Town’: GALWAD AM GYFRANOGWYR
 • Closing date: 19.06.2020
  Cystadleuaeth Go Tell The Bees
 • Closing date: 20200330
  Pennaeth Datblygu – Cyfnod Mamolaeth
 • Closing date: 11.03.2020
  Cyfarwyddwr Cymunedol
 • Closing date: 29.01.2020
  Hyfforddiant Capsiynu NTW – Wedi’i archebu’n llawn
 • Closing date: 27.01.2020
  Hyrwyddwr Lleol: Hail Cremation!
 • Closing date: 11.12.2019
  Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast