NTW
Dyddiad cau:
Cydlynydd Cyllid (Cyfnod Mamolaeth)

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.


Cydlynydd Cyllid (cyfnod mamolaeth)

Mae’r Cydlynydd Cyllid yn gyfrifol am ddarparu cymorth o ddydd i ddydd i’r swyddogaeth gyllid, cynorthwyo gyda holl feysydd cyllid y cwmni a gweithio ar draws holl feysydd y sefydliad.

 

Cyflog: £26,530 pro rata

Tymor: Tymor penodol (9-12 mis (i’w gadarnhau)), contract amser llawn

 

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Dyddiad cau: dydd Mawrth 18 Rhagfyr, 1pm

Cyfweliadau: 16th Ionawr, Caerdydd

Dyddiad dechrau dymunol – dydd Llun 18 Chwefror

 

Lawrlwythwch y Swydd Ddisgrifiad yma

Lawrlwythwch y Llythyr Cais yma

Lawrlwythwch y Ffurflen Gais  yma

Cyfleoedd Diweddaraf

 • Closing date:
  Swyddog Cyswllt TEAM – Wrecsam
 • Closing date:
  Swyddog Cyswllt TEAM – Sir Benfro
 • Closing date: 10.10.2018
  Cyfnodau Preswyl ar Leoliad Digidol
 • Closing date:
  Digwyddiadau Cymdeithasol TEAM
Font Resize
Contrast