NTW
Cynhyrchydd Cynhorthwyol

Mae National Theatre Wales yn dymuno penodi dau unigolyn llawn cymhelliant ac egni ar gyfer y swyddi gwag a ganlyn.

Cynhyrchydd Cynhorthwyol

Mae’r Cynhyrchydd Cynorthwyol yn gyfrifol am gefnogi gwaith y Cynhyrchwyr, gan ganolbwyntio’n benodol ar gontractio a chymorth gweinyddol

Cyflog: £27,061 per annum
Amser llawn

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau o bob cefndir. Gellir derbyn ceisiadau yn Saesneg neu yn Gymraeg.

Mae National Theatre Wales yn gwmni cyfeillgar i ffydd.

Dyddiad Cau – 24 Mehefin, 5pm
Cyfweliadau – Wythnos dechrau 8fed Gorffennaf, Caerdydd

 

Am rhagor o wybodaeth gweler y Swydd Ddisgrifiad, Llythyr Cais a Ffurflen Gais isod

Swydd Ddisgrifiad

Llythyr Cais

Ffurflen Gais

 

Cyfleoedd Diweddaraf

Font Resize
Contrast