Cysylltu â gweithwyr llawrydd - National Theatre Wales
NTW
Cysylltu â gweithwyr llawrydd

 

Mae sbardunau creadigol yn digwydd pan fydd gwahanol bobl yn dod at ei gilydd i wneud rhywbeth newydd. Mae ein drws bob amser ar agor gyda chroeso cynnes i eneidiau angerddol sydd â diddordeb mewn ymuno â ni ar ein taith, rhannu straeon, creu cysylltiadau a sbarduno newid cadarnhaol. 

Nid ydym yn rhai sy’n ystyried bod un dull yn addas i bawb yn y pethau a wnawn, felly, mae popeth yn dechrau gyda sgwrs. Mae gan bob un o’n timau ei set unigryw ei hun o gyfleoedd a phrofiad lle mae angen am bobl greadigol llawrydd, ac sydd ar gael iddynt. Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan bobl nad ydym wedi cael y cyfle i weithio gyda nhw eto. 

Y Tîm Cynhyrchu
O ddylunwyr goleuo i reolwyr llwyfan, goruchwylwyr dillad i weithredwyr sioeau, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych. Cysylltwch â Bethan yn production@nationaltheatrewales.org

Y Tîm Cynulleidfaoedd
Rydyn ni bob amser yn chwilio am ffyrdd o adrodd straeon ein gwaith a’n cynyrchiadau mewn ffyrdd creadigol newydd, cymhellol, felly cysylltwch â ni os ydych chi’n meddwl y gallwch chi gefnogi hynny. Os ydych yn ysgrifennydd copi, yn awdur, yn wneuthurwr ffilmiau, yn olygydd, yn flogiwr neu’n animeiddiwr, neu os oes gennych chi ffyrdd anhygoel o gyfuno hynny i gyd i wneud rhywbeth arbennig, byddem wrth ein bodd yn gweld beth allwch chi ei wneud. Gallwch gysylltu â Nicole yn content@nationaltheatrewales.org

TEAM
TEAM yw rhwydwaith o bobl sydd wedi’u hysbrydoli gan bŵer cymuned a chreadigrwydd. Rydym wedi torri tir newydd drwy weithio’n gynhwysol gyda chymunedau a gwneuthurwyr theatr, drwy gysylltu pobl a chreadigrwydd o fewn eu hardaloedd a’u tirweddau eu hunain. Os hoffech chi ddarganfod mwy neu gymryd rhan, gyrrwch e-bost at Ellen yn team@nationaltheatrewales.org.

Os oes gennych rywbeth i’w gynnig nad ydym wedi ei drafod yn barod, cysylltwch â Hannah yn work@nationaltheatrewales.org a all eich cyfeirio chi i’r cyfeiriad cywir.

Chwilio am ein swyddi a’n cyfleoedd?

Cyfleoedd Diweddaraf

  • Am Ddrama: Galwad agored am sgriptiau gan ddramodwyr yng nghymru
  • Closing date: 13.07.2022
    Am Ddrama – Cyfnewidfa Ddrama Cymru / Play On – The Wales Play Exchange
  • Gweithio gyda ni
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast