Datblygiad Creadigol
Dyddiad cau: 02.08.2019
Galwad allan i Ddramäwriaethwyr

Mae National Theatre Wales a Goethe-Institut Llundain wedi gwahodd y Dr Stefan Bläske i arwain grŵp ymchwil dau ddiwrnod gyda dramäwriaethwyr o Gymru a’r Almaen ym mis Hydref 2019

Rydym yn chwilio am bedwar crëwr theatr Cymreig neu a leolir yng Nghymru sydd â phrofiad o ddramäwriaeth i fod yn bartneriaid â phedwar dramäwriaethwr a leolir yn Yr Almaen. Cyn y digwyddiad, bydd y cyfranogwyr yn cydweithio i baratoi sesiwn a gaiff ei chyflwyno fel rhan o’r grŵp ymchwil sydd i’w arwain gan Stefan dros y ddau ddiwrnod.

Bydd y cyfranogwyr yn derbyn tâl am gymryd rhan ynghyd â threuliau teithio, llety a per diem. Mae tocyn wedi’i gynnwys hefyd ar gyfer cynhyrchiad National Theatre Wales a Royal Court o On Bear Ridge.

Dyddiad cau – 2il Awst, 5pm

Gweler isod am rhagor o wybodaeth a syt i geisio

Mwy o wybodaeth

Ffurflen Cais

 

Cyfleoedd Diweddaraf

Font Resize
Contrast