ntwTEAM
Dyddiad cau: 02.12.2020
Galwad am Actorion

Mae TEAM National Theatre Wales yn llunio pecyn addysgol i gefnogi testun Safon Uwch CBAC “The Radicalization of Bradley Manning” gan Tim Price.

Mae’r testun hwn yn gofnod ffuglennol o flynyddoedd cynnar bywyd Chelsea Manning.

Mae TEAM NTW yn gweithio gydag Ymgynghorydd Creadigol Traws ar y prosiect hwn, ac yn sicrhau bod y pecyn addysgol yn cynnwys trafodaeth fawr am hawliau traws a sut i fynd ati i lwyfannu straeon traws.

Mae TEAM NTW yn chwilio am DDAU actor traws neu anneuaidd i ddarllen a dehongli rhannau o’r testun, a chyflwyno eu meddyliau i’r camera. Rydym yn annog cyfranogwyr o gefndiroedd heb gynrychiolaeth ddigonol yn benodol. Bydd yr actorion yn cael eu cefnogi gan yr Ymgynghorydd Traws, ac yn cael ffi o £100 am eu hamser, i gynnwys cynllunio a’r cyfweliad ei hun.

Mae NTW yn cydnabod y cynildeb yn y sgyrsiau o gwmpas y testun hwn, ac maent am dalu gwrogaeth i fywyd Chelsea trwy i’r testun hwn gael ei ddefnyddio fel offeryn addysgol mewn ysgolion a cholegau.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch trwy e-bostio team@nationaltheatrewales.org a gadewch i ni wybod pam yr hoffech chi gymryd rhan.

Cyfleoedd Diweddaraf

 • Closing date: 22.01.2021
  CYFARWYDDWR GWEITHREDIADAU
 • Closing date: 11.11.2020
  Ymddiriedolwyr
 • Closing date: 01.12.2020
  Cyfarwyddwr Cyswllt (Common Wealth and National Theatre Wales)
 • Closing date: 30.10.2020
  Cydlynydd Cyllid (Cyfnod Mamolaeth)
 • Closing date: 07.08.2020
  Galwad am Athrawon – Gofod Dysgu Gweithredol Ystorfa
 • Closing date: 31.07.2020
  Galwad am Ymarferwyr
 • Closing date: 26.07.2020
  Bwrsarïau Artistiaid Amser = Arian
 • Closing date: 01.07.2020
  ‘It Takes a Town’: GALWAD AM GYFRANOGWYR
 • Closing date: 19.06.2020
  Cystadleuaeth Go Tell The Bees
 • Closing date: 18.05.2020
  Comisiynau Digidol Newydd
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast