ntwTEAM
Galwad CYSYLLTIAD TEAM

Fel rhan o brosiect parhaus TEAM yn Wrecsam, rydym yn lansio galwad i bobl ledled Cymru gysylltu â’r rheini yn y gymuned sy’n ynysig, yn agored i niwed a/neu’n profi digartrefedd.

Po hiraf y bydd y cyfnod hwn o ynysu yn parhau, rydym yn ymwybodol y bydd mwy o bobl yn profi unigrwydd, yn enwedig y rheini sydd heb fynediad at ddulliau digidol o gysylltu. Rydym yn eich gwahodd i ysgrifennu llythyrau atynt, ac rydym yn eich annog i fod mor greadigol â phosibl. Efallai y byddwch am ychwanegu cerdd, paentiad neu gemau, unrhyw beth i lawenhau eu diwrnod a lledu rhywfaint o lawenydd. Ystyriwch y math o negeseuon yr hoffech eu derbyn ar hyn o bryd – negeseuon i ysbrydoli gobaith, positifrwydd a chysylltiad.

Mae No 22 a CAIS wedi bod yn dosbarthu prydau poeth i’r gymuned ddigartref yn Wrecsam ac mae TEAM yn falch iawn o ddarparu’r cacennau a’r pwdinau i fynd gyda nhw. Gan weithio gyda’n gilydd, byddwn yn sicrhau bod eich llythyrau yn cyrraedd y bobl sy’n fwyaf anghenus.Anfonwch nhw i’r cyfeiriad isod. Fel arall, e-bostiwch eich llythyrau / lluniau at team@nationaltheatrewales.org, a byddwn yn eu hargraffu a’u rhannu.

 

C/O NTW TEAM/No 22

Tŷ Pawb

Market St

Wrecsam

LL13 8BB

 

Mae No 22 yn rhan o’r mudiad Coffees Ataliedig ac yn rhedeg menter #payitforward, gan helpu’r rhai yn eu cymuned leol i helpu ei gilydd. Gallwch ddarganfod mwy am eu gwaith ar eu gwefan yma:

https://www.no22.org/

Er mwyn lleihau lledaeniad COVID-19, ni allwn dderbyn pecynnau gan gartrefi sy’n hunan-ynysu oherwydd symptomau. Cofiwch fod y firws yn aros yn heintus am tua 24 awr ar bapur/cardfwrdd a 72 awr ar blastig.

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau. Peidiwch â chynnwys unrhyw wybodaeth bersonol yn eich pecynnau. Mae hwn yn ohebiaeth unffordd felly ni fydd ateb ond gallwch fod yn siwr y bydd y derbynnydd yn ddiolchgar dros ben. Bydd pecynnau’n cael eu gwirio cyn eu dosbarthu.

Peidiwch ag anghofio rhannu lluniau o’ch pecynnau gofal gyda ni drwy dagio #ntwTEAM ar Facebook, Twitter ac Instagram er mwyn i ni allu cynnig ein diolch a rhoi gwybod i chi sut mae eich haelioni yn helpu pobl yn Wrecsam drwy’r argyfwng hwn.

Cyfleoedd Diweddaraf

 • Closing date: 01.07.2020
  ‘It Takes a Town’: GALWAD AM GYFRANOGWYR
 • Closing date: 19.06.2020
  Cystadleuaeth Go Tell The Bees
 • Closing date: 18.05.2020
  Comisiynau Digidol Newydd
 • Closing date: 20200330
  Pennaeth Datblygu – Cyfnod Mamolaeth
 • Closing date: 11.03.2020
  Cyfarwyddwr Cymunedol
 • Closing date: 29.01.2020
  Hyfforddiant Capsiynu NTW – Wedi’i archebu’n llawn
 • Closing date: 27.01.2020
  Hyrwyddwr Lleol: Hail Cremation!
 • Closing date: 11.12.2019
  Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol
 • Closing date: 17.12.2019
  Swyddog Cyswllt TEAM Sir Benfro
 • Closing date: 27.09.2019
  CYFNODAU PRESWYL AR LEOLIAD 2019
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast