Gweithio gyda ni - National Theatre Wales
NTW
Gweithio gyda ni

 

Rydyn ni bob amser yn chwilio am eneidiau angerddol, dyfal i ddod i weithio gyda ni.

Ydych chi’n rhywun sy’n …

 • Credu mewn adrodd straeon fel modd pwerus i’n cysylltu a sicrhau newid?
 • Dymuno i’w waith ymwneud â chreu cyfleoedd i bawb yng Nghymru gymryd rhan, a gwneud a phrofi theatr a chreadigrwydd?
 • Gwerthfawrogi cysylltiad wrth wraidd yr hyn rydych chi’n ei wneud – ac yn dod ag egni, dilysrwydd, dewrder a chreadigrwydd i’ch gwaith?

Os yw hynny’n eich cyffroi, edrychwch ar rai o’r cyfleoedd isod. Os ydyn nhw at eich dant, cysylltwch â ni.

Dal yn ansicr? Cewch wybod rhagor am sut beth yw gweithio i NTW yn y blog hwn gan ein Cyfarwyddwr Artistig Lorne Campbell.

Mae arnom angen dîm staff sy’n cynrychioli’r sbectrwm cyfan o brofiad byw yng Nghymru ac yn annog ceisiadau o bob cymuned, ffydd a chefndir. “We aim for a working culture that supports the needs and lives of our team as well as the mission and work of our company” – Lorne.  Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy’n profi hiliaeth, neu sy’n nodi eu bod yn Fyddar neu’n Anabl. Rydym yn cydnabod y model cymdeithasol o anabledd ac rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’n cyflogeion i gael gwared ar rwystrau i gynhwysiant.

Yn y bôn, pwy bynnag ydych chi, rydyn ni am glywed gennych chi. Os ydych chi’n dal i fod yn ansicr ynghylch gwneud cais, estynnwch allan i gael sgwrs – byddwn ni’n dweud popeth y gallwn ni wrthoch chi i’ch helpu i benderfynu.

 

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech sgwrs i drafod a yw’r swydd hon yn addas i chi, cysylltwch â Ffion work@nationaltheatrewales.org.

Cyfleoedd Diweddaraf

 • Closing date: 10.09.2021
  Am Ddrama – Cyfnewidfa Ddrama Cymru / Play On – The Wales Play Exchange
 • Closing date: 06.08.2021
  Gwahoddiad i Roi Dyfynbris: Ymchwil Ymgysylltiad â’r Celfyddydau
 • Closing date: 09.07.2021
  Hen Wlad Ein Plant
 • Closing date: 17.09.2021
  Cystadleuaeth Go Tell The Bees – hwdi argraffiad cyfyngedig a ddyluniwyd gennych chi!
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast