Gweithio gyda ni - National Theatre Wales
NTW
Gweithio gyda ni

 

Rydyn ni bob amser yn chwilio am eneidiau angerddol, dyfal i ddod i weithio gyda ni.

Ydych chi’n rhywun sy’n …

  • Credu mewn adrodd straeon fel modd pwerus i’n cysylltu a sicrhau newid?
  • Dymuno i’w waith ymwneud â chreu cyfleoedd i bawb yng Nghymru gymryd rhan, a gwneud a phrofi theatr a chreadigrwydd?
  • Gwerthfawrogi cysylltiad wrth wraidd yr hyn rydych chi’n ei wneud – ac yn dod ag egni, dilysrwydd, dewrder a chreadigrwydd i’ch gwaith?

Os yw hynny’n eich cyffroi, edrychwch ar rai o’r cyfleoedd isod. Os ydyn nhw at eich dant, cysylltwch â ni.

Dal yn ansicr? Cewch wybod rhagor am sut beth yw gweithio i NTW yn y blog hwn gan ein Cyfarwyddwr Artistig Lorne Campbell.

Mae arnom angen dîm staff sy’n cynrychioli’r sbectrwm cyfan o brofiad byw yng Nghymru ac yn annog ceisiadau o bob cymuned, ffydd a chefndir. “We aim for a working culture that supports the needs and lives of our team as well as the mission and work of our company” – Lorne.  Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy’n profi hiliaeth, neu sy’n nodi eu bod yn Fyddar neu’n Anabl. Rydym yn cydnabod y model cymdeithasol o anabledd ac rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’n cyflogeion i gael gwared ar rwystrau i gynhwysiant.

Yn y bôn, pwy bynnag ydych chi, rydyn ni am glywed gennych chi. Os ydych chi’n dal i fod yn ansicr ynghylch gwneud cais, estynnwch allan i gael sgwrs – byddwn ni’n dweud popeth y gallwn ni wrthoch chi i’ch helpu i benderfynu.

Rydym yn chwilio am…

Cydlynydd Cynulleidfaoedd a Chyfathrebu

Ydych chi’n credu mewn theatr fel taith sy’n ein cysylltu a’n cwestiynu, yn gwneud galwadau arnom, yn ein pryfocio a’n plesio, yn ein synnu a’n swyno? Rhagor o wybodaeth.

Dyddiad cau: 10yb ddydd Llun 6 Mehefin

Gynhyrchydd Datblygiad Creadigol

Helpu i gefnogi a datblygu gwneuthurwyr theatr a’u syniadau. Darganfod mwy.

Dyddiad cau: 5yp ddydd Llun 6 Mehefin

Dri ymddiriedolwr

Rydym yn archwilio ffyrdd newydd o adeiladu hunaniaeth â ffocws newydd fel gwneuthurwyr newid trwy ein gwaith; byddem wrth ein bodd pe gallech ymuno â ni a helpu i lywio’r llwybr a gymerwn. Rhagor o wybodaeth.

Dyddiad cau: 5yp ddydd Gwener 10 Mehefin

Rheolwr Gweithrediadau ac Effaith Gymdeithasol

Rydyn ni’n chwilio am rywun i’n helpu i wireddu ein gweledigaeth, cyfathrebu ein gwerth a sbarduno newid. Darganfod mwy.

Dyddiad cau: 12pm ddydd Llun 4 Gorffennaf

Os oes gennych unrhyw gwestiwn neu os hoffech sgwrs i drafod a yw’r swydd hon yn addas i chi, cysylltwch â Hannah yn work@nationaltheatrewales.org.

Cyfleoedd Diweddaraf

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast