NTW
Swyddi Gwag

Mae National Theatre Wales yn cael ei ysgogi gan anelu at gysylltiad. Os yw theatr yn offeryn i fyfyrio, archwilio a chael ein hysbrydoli gan straeon ein gwlad, rydyn ni am i holl bobl Cymru weld eu hunain, eu cymunedau, eu profiadau a’u dyfodol yn cael eu dychmygu yn y gwaith rydyn ni’n ei wneud. Mae ein tîm staff wrth wraidd cyflawni’r pwrpas hwnnw.

Mae’r flwyddyn ddiwethaf hon wedi bod yn llawer o bethau i lawer o bobl; dioddefaint, prawf dygnwch, gwers, llawer o bethau i ddod â ni at ein coed. Mae wedi cadarnhau cymaint o’r hyn rydyn ni’n ei werthfawrogi am rôl theatr yn ein bywydau, ac mae wedi datgelu cymaint am yr hyn sydd angen ei newid yn y ffordd rydyn ni’n gweithio.

Mae yna lawer i’w wneud ac rydyn ni’n chwilio am bobl angerddol, dyfal i’n helpu ni i’w gyflawni. Dewch i weithio gyda ni.

 

  • Ydych chi’n credu mewn grym adrodd straeon i’n cysylltu ac ysbrydoli newid?
  • Ydych chi’n angerddol am greu cyfleoedd i bawb yng Nghymru gymryd rhan, gwneud a phrofi theatr?
  • Ydych chi’n dod ag egni, dilysrwydd, dewrder a chreadigrwydd i’ch gwaith ac yn gwerthfawrogi cysylltiad wrth wraidd yr hyn rydych chi’n ei wneud?

 

Os mai chi yw’r person hwnnw, edrychwch ar rai o’r swyddi gwag a restrir isod, i weld a ydyn nhw’n cyd-fynd â’ch sgiliau a’ch uchelgeisiau. Mae arnom angen dîm staff sy’n cynrychioli’r sbectrwm cyfan o brofiad byw yng Nghymru ac yn annog ceisiadau o bob cymuned, ffydd a chefndir. Rydym yn croesawu ceisiadau gan unrhyw un sy’n profi hiliaeth, neu sy’n nodi eu bod yn Fyddar neu’n Anabl. Rydym yn cydnabod y model cymdeithasol o anabledd ac rydym wedi ymrwymo i weithio gyda’n cyflogeion i gael gwared ar rwystrau i gynhwysiant.

Yn y bôn, pwy bynnag ydych chi, rydyn ni am glywed gennych chi. Os ydych chi’n dal i fod yn ansicr ynghylch gwneud cais, estynnwch allan i gael sgwrs – byddwn ni’n dweud popeth y gallwn ni wrthoch chi i’ch helpu i benderfynu.

Nid oes swyddi gwag ar hyn o bryd

Cyfleoedd Diweddaraf

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast