NTW
Dyddiad cau: 17.12.2019
Swyddog Cyswllt TEAM Sir Benfro

Mae NTW yn chwilio am Swyddog Cyswllt TEAM i’n cynrychioli ar draws Sir Benfro

Gan weithio’n agos gyda Phennaeth Cydweithredu a Chydlynydd TEAM NTW, bydd y rôl hon yn golygu creu, cydlynu a chefnogi gweithgareddau TEAM mewn partneriaeth â’r gymuned, recriwtio aelodau newydd ac adeiladu ar rwydweithiau presennol er mwyn paratoi ar gyfer cynhyrchiad TEAM NTW yn 2020.

Ffi: £10,000 yn seiliedig ar £100 y dydd, sy’n cyfateb i tua 2 ddiwrnod yr wythnos. Mae hwn yn gontract cyfnod penodol, rhan-amser am flwyddyn, rhwng Chwefror 2020 a Ionawr 2021.

Gwnewch gais drwy anfon CV a llythyr eglurhaol atom yn erbyn 5yh ar Ionawr 17fed 2019.

Cynhelir cyfweliadau yn Sir Benfro ar yr wythnos sy’n cychwyn 13 Ionawr 2020

 

Gweler y swydd ddisgrifiad isod

 

Swydd Ddisgrifiad

Cyfleoedd Diweddaraf

 • Closing date: 11.12.2019
  Rheolwr Llwyfan Cynorthwyol Technegol
 • Closing date: 27.09.2019
  CYFNODAU PRESWYL AR LEOLIAD 2019
 • Closing date: 19.09.2019
  CYNHYRCHWYR DATBLYGOL 2019
 • Closing date: 02.08.2019
  Galwad allan i Ddramäwriaethwyr
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast