Rhian Richards

Rheolwr Ymgyrchoedd

Gyda’m dawn naturiol i fod yn orddramatig, hyfforddais yn wreiddiol fel dawnswraig Gyfoes, gan raddio o Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance (Llundain) yn 2011.

Fodd bynnag, fel rhywun sy’n dioddef yn wael o Hiraeth, des yn ôl gartref i Gymru a gyrfa yn y cyfryngau. Wedi astudio am radd ôl-raddedig mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Caerdydd, rwy’ wedi bod yn ddigon ffodus i weithio gyda National Youth Arts Wales a gyda Theatr Sherman fel ei Cynorthwy-ydd Marchnata Digidol.

Y tu allan i’r gwaith, rwy’n treulio fy amser yn prynu ffrogiau, coginio/bwyta, mynd â’m ci Cadi am dro a bod yng nghwmni fy nheulu.

Rwy’n edrych ymlaen at weithio ar draws Cymru gyda NTW, a gweld mwy o’r wlad brydferth yr wyf yn byw ynddi tra’n gweithio ar brosiectau newydd cyffrous.

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Lorne Campbell
  Cyfarwyddwr Artistig
 • Naomi Chiffi
  CYDLYNYDD TEAM
 • Bethan Dawson
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Devinda De Silva
  Pennaeth Cydweithredu
 • David Evans
  PENNAETH CYNHYRCHU
 • Dom Farelli
  SWYDDOG GWEINYDDOL
 • Stephen Grant
  PENNAETH CYLLID
 • Dylan Huw
  CYNORTHWYYDD DATBLYGU CREADIGOL
 • Hannah John
  CYDLYNYDD CWMNI
 • Nia Llewelyn Jones
  RHEOLWR Y WASG A CHYSYLLTIADAU CYHOEDDUS DROS DRO
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast