Alex Roberts

CYDLYNYDD DATBLYGU

Helo, Alex ydw i, Cydlynydd Datblygu yn NTW. Tyfais i fyny yn Swydd Hertford ond symudais i Gymru yn 2011 i astudio Celf Ffotograffig yng Nghasnewydd, ac mae Cymru wedi bod yn gartref i mi byth ers hynny.

Yn wreiddiol, ymunais â NTW fel Intern Creadigol Celfyddydau a Busnes Cymru i ddysgu am fyd codi arian yn y celfyddydau, ac rwyf wedi cwblhau interniaethau Celfyddydau a Busnes yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Yn awr, fel Swyddog Rheoli a Digwyddiadau Rhoddwyr, fy mhrif ffocws yw codi’r arian a’r gefnogaeth i waith NTW ar gyfer y dyfodol.

Y tu allan i NTW, rwy’n hoffi treulio fy amser yn tynnu lluniau a thyfu fy ngardd dan do.

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Julia Thomas
  Cyfarwyddwr Cyswllt
 • Matthew Fisher
  Cydlynydd Cyllid
 • Kathryn Parker
  PRENTIS DIGWYDDIADAU BYW
 • Esther Morris
  PENNAETH DATBLYGU (RHODDION MAWR A CHORFFORAETHOL)
 • Sophie Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL TEAM
 • Gavin Porter
  CYDLYNYDDTHE AGENCY
 • Michelle Carwardine-Palmer
  RHEOLWR-GYFARWYDDWR
 • Naomi Chiffi
  CYDLYNYDD TEAM
 • Fiona Curtis
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Mawgaine Tarrant-Cornish
  CYDYMAITH CASTIO
Font Resize
Contrast