Alex Roberts - National Theatre Wales

Alex Roberts

CYDLYNYDD DATBLYGU

Helo, Alex ydw i, Cydlynydd Datblygu yn NTW. Tyfais i fyny yn Swydd Hertford ond symudais i Gymru yn 2011 i astudio Celf Ffotograffig yng Nghasnewydd, ac mae Cymru wedi bod yn gartref i mi byth ers hynny.

Yn wreiddiol, ymunais â NTW fel Intern Creadigol Celfyddydau a Busnes Cymru i ddysgu am fyd codi arian yn y celfyddydau, ac rwyf wedi cwblhau interniaethau Celfyddydau a Busnes yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru a Choleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru. Yn awr, fel Swyddog Rheoli a Digwyddiadau Rhoddwyr, fy mhrif ffocws yw codi’r arian a’r gefnogaeth i waith NTW ar gyfer y dyfodol.

Y tu allan i NTW, rwy’n hoffi treulio fy amser yn tynnu lluniau a thyfu fy ngardd dan do.

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Lorne Campbell
  CYFARWYDDWR ARTISTIG
 • Naomi Chiffi
  RHEOLWR CYDWEITHREDU
 • Bethan Dawson
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Devinda De Silva
  CYFARWYDDWR CYDWEITHREDU
 • Rahim El Habachi
  CYDYMAITH CREADIGOL
 • David Evans
  PENNAETH CYNHYRCHU
 • Stephen Grant
  PENNAETH CYLLID
 • Rhian Hughes
  RHEOLWR CYNULLEIDFAOEDD A CHYFATHREBU
 • Rowena Griffith-Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEITHREDOL
 • Sara Ingram
  CYDLYNYDD CYLLID (DROS GYFNOD MAMOLAETH)
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast