Almir Koldzic

Almir Koldzic yw Cyd-sylfaenydd a Chyd-gyfarwyddwr Counterpoints Arts – sefydliad cenedlaethol sydd ar flaen y gad ym meysydd celfyddyd, mudo a chyfiawnder cymdeithasol. Mae ei brofiadau yn cynnwys arwain datblygiad y strategaeth a’r hunaniaeth ar gyfer Wythnos Ffoaduriaid y DU; datblygu Platforma – rhwydwaith genedlaethol celfyddyd a ffoaduriaid; datblygu cyweithiau hirdymor ystyrlon gyda sefydliadau celfyddydol ac eirioli rhyngwladol a chenedlaethol; a churadu a chynhyrchu ystod eang o ddigwyddiadau a chomisiynau yn ymwneud â dadleoliad. Yn dilyn ei secondiad byr gyda NTW yn 2018 fel rhan o Gymrodoriaeth Clore, mae’n awr yn ymuno â’r tîm gyda’r nod o ddarparu mewnbwn i’r cynlluniau a’r trafodaethau mwy hir-dymor o gwmpas y celfyddydau a newid cymdeithasol.  

 

 

Darllen Mwy

Dangos Llai

  • Shanaz Gulzar
  • Bethan Jones
  • Mike Brookes
Font Resize
Contrast