Angharad Lee - National Theatre Wales

Angharad Lee

“Wedi cael llond bol o’r polareiddiad o leisiau dosbarth gweithiol, mae hwn yn ddarn o waith sy’n dod o fy nghariad am Gwm Rhondda, ac mae’n ffocysu ar godi’r lleisiau yna sydd fel arfer ar goll ymysg y sŵn. Mae’n sioe gerdd ar raddfa fawr, gyda thinc Brechtaidd. Mae hwn yn brosiect eang ac uchelgeisiol a hoffwn ddangos i’r byd ein bod yn medru’r fath uchelgais yng Nghymru.”
Angharad Lee

Ganed a magwyd Angharad Lee yn y Porth, yng Nghwm Rhondda. Yn gyfarwyddwr dwyieithog arobryn a ddechreuodd ar ei gyrfa fel actores a chantores, mae ei hymarfer wedi’i ddisgrifio fel un brys a dyfeisgar. Mae ei phroses yn hygyrch, yn gyraeddadwy, yn drwyadl a bob amser yn dibynnu ar bartneriaeth gref ac ymddiriedaeth rhwng pob artist yn yr ystafell.

Yn ogystal â bod yn gyfarwyddwr llawrydd mae hi hefyd yn AD Leeway Productions, ac yn ystod eu cynhyrchiad arbennig o The Last 5 Years datblygodd iaith theatrig newydd sbon a dderbyniodd clod beirniadol gyda’r coreograffydd Mark Smith, ac mae ei phrosiect sioeau cerdd 10 munud wedi darparu llwyfan i bartneriaethau creadigol newydd ffynnu ledled Cymru.

Mae hi hefyd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol y Drindod Dewi Sant Caerdydd a hi fydd wrth y llyw o ran y BA newydd mewn Theatr Gerddorol sy’n lansio yng Nghaerdydd ym mis Medi 2019. Mae hi hefyd yn angerddol dros ddysgu creadigol ac ymgorffori creadigrwydd ar draws ein cwricwlwm gwych yma yng Nghymru.

Darllen Mwy

Dangos Llai

  • Tina Pasotra
  • Menna Elfyn
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast