Bronwen Price - National Theatre Wales

Bronwen Price

CYFARWYDDWR GWEITHREDOL

Ymunais ag NTW yn haf 2021, ar ôl treulio 15 mlynedd yn Llenyddiaeth Cymru a’i ffurf flaenorol, Academi. Gweithiais fy ffordd trwy weinyddiaeth, rheoli prosiectau a datblygu yno, gan ddod â fy nghyfnod i ben fel Dirprwy Brif Swyddog Gweithredol. Roedd fy hoff brosiectau yn cynnwys rheoli adnewyddu’r ganolfan ysgrifennu preswyl rhestredig Gradd II* Tŷ Newydd, gweithio gyda’r artist Pete Fowler i osod ei furlun wedi’i ysbrydoli gan y Mabinogion 30 troedfedd o uchder ar dwr dŵr Gorsaf Reilffordd Ganolog Caerdydd, a gwefan www.gwladychwedlau.cymru sydd yn cynnwys 150 o chwedlau, straeon a barddoniaeth hynod o Gymru.

Mae fy nghefndir mewn archaeoleg ac anthropoleg, a bûm yn ddigon ffodus i gwblhau PhD ar yr Oes Neolithig Diweddar a’r Oes Efydd Gynnar yn rhanbarth Môr Iwerddon ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hyn yn golygu fy mod i’n treulio’r rhan fwyaf o’m penwythnosau yn archwilio caeau a llechweddau, gyda map OS yn fy llaw. Rwy’n rhedwr brwd ac yn gefnogwr mawr o Undeb Rygbi Cymru. Rwyf hefyd wrth fy modd yn ceisio tyfu blodau o hadau.

Credaf yn angerddol yn yr angen i chwalu rhwystrau o fewn cymdeithas, er mwyn cydraddoli mynediad at gyfle proffesiynol a phontio’r fantais sydd gan rai mathau o ddiwylliant dros eraill. Mae NTW yn cynnig cyfle i mi wneud yr union beth hwn tra’n cyfrannu at greu celf arloesol.

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Lorne Campbell
  CYFARWYDDWR ARTISTIG
 • Naomi Chiffi
  RHEOLWR CYDWEITHREDU
 • Bethan Dawson
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Devinda De Silva
  CYFARWYDDWR CYDWEITHREDU
 • Rahim El Habachi
  CYDYMAITH CREADIGOL
 • David Evans
  PENNAETH CYNHYRCHU
 • Stephen Grant
  PENNAETH CYLLID
 • Rhian Hughes
  RHEOLWR CYNULLEIDFAOEDD A CHYFATHREBU
 • Rowena Griffith-Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEITHREDOL
 • Sara Ingram
  CYDLYNYDD CYLLID (DROS GYFNOD MAMOLAETH)
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast