Clare Pillman

Penodwyd Clare yn Gyfarwyddwr yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon ym mis Mawrth 2011. Magwyd Clare yng Ngogledd Cymru, ac ar ôl mynychu’r brifysgol yn yr Alban a Llundain, ymunodd â’r Gwasanaeth Sifil yn 1992, gan dreulio cyfnod yn yr Adran dros Ddiwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon, y Trysorlys a’r Adran Materion Cyfansoddiadol. Penodwyd Clare yn Gyfarwyddwr Llysoedd Ei Mawrhydi yng Nghymru yn 2007. Cyn hyn treuliodd dair blynedd yn Gyfarwyddwr Ardal Llysoedd Ei Mawrhydi yng Ngogledd Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn hefyd roedd yn Gadeirydd Bwrdd Cyfiawnder Troseddol Lleol Gogledd Cymru. Cafodd Clare OBE am ei gwaith ar Ddathliadau’r Mileniwm, ac roedd yn Ymddiriedolwr y Sefydliad Ymchwil Canser o 2002 hyd 2013. Daeth yn Ymddiriedolwr Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladu Gogledd Cymru yn 2012. Mae Clare yn byw yn yr Wyddgrug ac yn teithio i Lundain bob wythnos.

Darllen Mwy

Dangos Llai

  • Wayne Boucher
  • Raidene Carter
  • Sian Doyle
  • Clive Jones
  • Roger Awan-Scully
  • Bethan Cousins
  • Clive Jones
  • Richard Lynch
  • Sian Ede
  • Keith Power
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast