Ellen Thomas - National Theatre Wales

Ellen Thomas

TEAM CYNORTHWYDD

Ellen yw ein cynorthwyydd TEAM, yn ogystal ag yn actor llawrydd, cyflwynydd, ffotograffydd ac artist acrylig tirwedd. Yn wreiddiol o Sir Benfro, astudiodd Perfformio a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol De Cymru a graddiodd gydag Anrhydedd Dosbarth Cyntaf.

“Roedd fy nghyswllt cyntaf gyda TEAM NTW yn ystod fy amser fel rhan o gôr cymunedol cynhyrchiad NTW Before I Leave. Ar ôl cael fy effeithio’n aruthrol gan anabledd ac Alzheimers yn fy nheulu agos, roedd y profiad cyfan yn brofiad teimladwy, bythgofiadwy yr wyf yn ei drysori fel dechrau gwirioneddol fy ngyrfa yn y theatr a chynnau’r fflam yna ynof i. Roedd gweld ymateb y côr y seiliwyd y sioe arno yn y rhes flaen yn foment a gadarnhaodd bwysigrwydd mynediad i adrodd straeon, cerddoriaeth a theatr gymunedol, yn fy meddwl i; y noson honno oedd hanfod theatr. Wedi hynny, bûm yn gweithio fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar Brosiect Ocean Park Academy a agorodd fy llygaid i agwedd ar addysg nad oeddwn wedi fy nghyffwrdd ganddi o’r blaen, ac rwyf mor ddiolchgar am y profiad. Roedd dod i adnabod straeon y bobl ifanc, a gwylio eu cynnydd a’u hyder yn datblygu o wythnos i wythnos, yn enghraifft wych arall o’r rhan annatod y mae creadigrwydd yn ei chwarae wrth ganiatáu i bobl ddatgloi eu potensial pan roddir y llwyfan iddynt. Nawr rydw i’n rhan o’r adran Cydweithredu fel cynorthwyydd TEAM, rydw i’n cael fy ysbrydoli gan y cymunedau rydyn ni’n gweithio gyda nhw bob dydd.”

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Lorne Campbell
  CYFARWYDDWR ARTISTIG
 • Naomi Chiffi
  RHEOLWR CYDWEITHREDU
 • Bethan Dawson
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Devinda De Silva
  CYFARWYDDWR CYDWEITHREDU
 • Rahim El Habachi
  CYDYMAITH CREADIGOL
 • David Evans
  PENNAETH CYNHYRCHU
 • Stephen Grant
  PENNAETH CYLLID
 • Rhian Hughes
  RHEOLWR CYNULLEIDFAOEDD A CHYFATHREBU
 • Rowena Griffith-Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEITHREDOL
 • Sara Ingram
  CYDLYNYDD CYLLID (DROS GYFNOD MAMOLAETH)
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast