Esther Morris - National Theatre Wales

Esther Morris

PENNAETH DATBLYGU

Helo! Esther ydw i a fi yw’r Pennaeth Datblygu.

Fe wnes i raddio o Brifysgol Aberystwyth yn 2005 gyda BA mewn Drama ac Astudiaethau Theatr.

Yn y gorffennol rwyf wedi bod yn Athrawes Drama mewn ysgol uwchradd, wedi gweithio ym myd busnes ac i’r Gwasanaeth Sifil. Yn 2013 symudais i Gaerdydd a gweithio i Cardiff Theatrical Services lle’r oeddwn yn gyfrifol am waith gweinyddol, ac Opera Cenedlaethol Cymru fel Rheolwr y Corws Cymunedol yn ystod blwyddyn dathlu 70 mlynedd ers ei sefydlu. Yn fwyaf diweddar roeddwn yn Reolwr Busnes ar gyfer Ffotogallery.

Ymunais â NTW ym mis Ionawr 2019 a rwy’n falch iawn o gael bod yn rhan o’r tîm. Rwy’n dwlu bod NTW yn gwthio’r ffiniau ac yn herio canfyddiadau.

Rwy’n dwlu ar y Theatr. Rwyf o’r farn bod diwylliant yn sylfaen ar gyfer ein bodolaeth ac y dylai fod yn hygyrch i bawb. Rwy’n teimlo’n ffodus iawn bod fy ngwaith yn cefnogi rhywbeth yr wyf yn ei werthfawrogi a’i fwynhau.

Rwyf wrth fy modd yn canu ac yng nghôr merched ‘Sororitas’ yng Nghaerdydd. Mae bod yn aelod o gôr yn rhoi hwyl a chyfeillgarwch i mi yn ogystal â rhoi hwb i’m hysbryd o gael canu a pherfformio gyda phobl eraill.

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Lorne Campbell
  CYFARWYDDWR ARTISTIG
 • Naomi Chiffi
  RHEOLWR CYDWEITHREDU
 • Bethan Dawson
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Devinda De Silva
  CYFARWYDDWR CYDWEITHREDU
 • Rahim El Habachi
  CYDYMAITH CREADIGOL
 • David Evans
  PENNAETH CYNHYRCHU
 • Stephen Grant
  PENNAETH CYLLID
 • Rhian Hughes
  RHEOLWR CYNULLEIDFAOEDD A CHYFATHREBU
 • Rowena Griffith-Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEITHREDOL
 • Sara Ingram
  CYDLYNYDD CYLLID (DROS GYFNOD MAMOLAETH)
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast