Fiona Curtis

CYDLYNYDD CYNHYRCHU

Helo, Fiona ydw i, y Cydlynydd Cynhyrchu.

Ymunais â’r cwmni yn 2014, ar ôl gweithio ar nifer o gynyrchiadau trwy gydol blynyddoedd cyntaf NTW ers ‘NTW02: Shelf Life ‘yn 2010.

Neidiais i mewn i fyd Cynhyrchu a Rheoli Llwyfan yn 2009 ar ôl i mi gwblhau Prentisiaeth yn Rhaglen Artistiaid Newydd Hope Street Ltd yn Lerpwl. Treuliais fy amser yno yn rheoli nifer o gynyrchiadau safle-benodol, mewn lleoliadau yn amrywio o draethau i amgueddfeydd. Rwyf hefyd wedi teithio’n genedlaethol ac yn rhyngwladol felly rwy’n credu bod gen i ddealltwriaeth eang o’r hyn sydd ei angen i lwyfannu cynyrchiadau yn effeithiol.

Mae fy angerdd dros greu a galluogi theatr mewn mannau gwahanol a chydweithio â chymunedau yn cael ei herio a’i wthio’n gyson wrth weithio yn NTW – dyna pam yr wyf wrth fy modd â’r peth.

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Julia Thomas
  Cyfarwyddwr Cyswllt
 • Matthew Fisher
  Cydlynydd Cyllid
 • Kathryn Parker
  PRENTIS DIGWYDDIADAU BYW
 • Esther Morris
  PENNAETH DATBLYGU (RHODDION MAWR A CHORFFORAETHOL)
 • Sophie Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL TEAM
 • Gavin Porter
  CYDLYNYDDTHE AGENCY
 • Michelle Carwardine-Palmer
  RHEOLWR-GYFARWYDDWR
 • Naomi Chiffi
  CYDLYNYDD TEAM
 • Mawgaine Tarrant-Cornish
  CYDYMAITH CASTIO
 • Rhian Lewis
  CYDLYNDD CYFARTHREBU
Font Resize
Contrast