Kathryn Parker

PRENTIS DIGWYDDIADAU BYW

Fi yw Prentis Digwyddiadau Byw cyntaf erioed NTW. Rwyf wedi ymuno â’r cwmni yn syth o’r coleg o fod wedi astudio’r cyfryngau creadigol, ac mae bod yn brentis gyda NTW yn berffaith i mi gan nad ydw i eisiau mynd i’r Brifysgol. Yn hytrach rydw i eisiau cychwyn fy ngyrfa yn y diwydiant creadigol.

Yn ystod fy mlwyddyn yma yn NTW byddaf yn gweithio ochr yn ochr ag adrannau amrywiol ond wedi fy lleoli o fewn yr adran gynhyrchu. Byddaf yn gweithio ar sioeau amrywiol gydol y flwyddyn ac yn dysgu medrau gwahanol yn ogystal â dod yn fwy cyfarwydd gyda rhaglenni newydd a sustemau gwahanol o weithio.

Yn fy amser hamdden rwy’n reslo’n broffesiynol ac yn rhan o sioeau ar draws y wlad yn ogystal â chynorthwyo gyda’r ochr gynhyrchu. Yn y gorffennol rwyf wedi bod yn aelod o Theatr Ieuenctid y Sherman sydd wedi bod yn hwb i’m diddordeb yn y theatr a’r celfyddydau. Un diwrnod fe hoffwn redeg fy nghwmni reslo proffesiynol fy hun a chynhyrchu sioeau led-led y DU.

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Julia Thomas
  Cyfarwyddwr Cyswllt
 • Matthew Fisher
  Cydlynydd Cyllid
 • Esther Morris
  PENNAETH DATBLYGU (RHODDION MAWR A CHORFFORAETHOL)
 • Sophie Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL TEAM
 • Gavin Porter
  CYDLYNYDDTHE AGENCY
 • Michelle Carwardine-Palmer
  RHEOLWR-GYFARWYDDWR
 • Naomi Chiffi
  CYDLYNYDD TEAM
 • Fiona Curtis
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Mawgaine Tarrant-Cornish
  CYDYMAITH CASTIO
 • Rhian Lewis
  CYDLYNDD CYFARTHREBU
Font Resize
Contrast