Marc Rees

CYDYMAITH CREADIGOL

Mae Marc Rees yn artist a churadur amlddisgyblaeth sydd wedi ei leoli yng Nghymru ac â record hir dros amser o greu gweithiau sy’n torri tir newydd mewn prosiectau beiddgar a phenodol i leoliad, yn cynnwys tri ar gyfer NTW; For Mountain , Sand & Sea , Raw Material – Llareggub Revisited a {150} mewn cydweithrediad â Theatr Genedlaethol Cymru.

Yn aml disgrifia ei swyddogaeth fel un archeolegydd anarchaidd neu Anarcheolegydd – yn datgladdu hanes aml-haenog safle a dadorchuddio ffosiliau darniog o ffeithiau ynteu ffuglen yn ei gylch. Trwy archwilio’r darganfyddiadau hyn yn fanwl, mae’n eu trawsnewid trwy gyd-weithio gydag artistiaid, perfformwyr a chymunedau er mwyn eu diddwytho, eu dehongli a’i ail-ddychmygu. O ganlyniad ceir darlun newydd cyfansawdd o’r lleoliad, ei bobl a’i hanesion, gan greu profiad unigryw i gynulleidfa wrth iddynt gael profiad trochiannol, heriol a bythgofiadwy.

Yn ei swyddogaeth fel Cydymaith Creadigol bydd yn gweithio’n agos gyda’r tîm gweithredol er mwyn cefnogi a datblygu rhaglen waith NTW, ac yn arbennig felly, ar gyfer ei flwyddyn deng-mlwyddiant, yn archwilio’r cysyniad o Ŵyl Gelfyddydau Lleoliad Benodol ledled Cymru.

www.mrmarcrees.com

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Lorne Campbell
  CYFARWYDDWR ARTISTIG
 • Naomi Chiffi
  CYDLYNYDD TEAM
 • Bethan Dawson
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Devinda De Silva
  PENNAETH CYDWEITHREDU
 • David Evans
  PENNAETH CYNHYRCHU
 • Stephen Grant
  PENNAETH CYLLID
 • Dylan Huw
  CYNORTHWYYDD DATBLYGU CREADIGOL
 • Hannah John
  CYDLYNYDD CWMNI
 • Nia Llewelyn Jones
  RHEOLWR Y WASG A CHYSYLLTIADAU CYHOEDDUS DROS DRO
 • Tabitha Milne
  CYFARWYDDWR CYNULLEIDFAOEDD
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast