Matthew Fisher

Cydlynydd Cyllid

Helo yna! Matthew ydw i, cyd-lynydd cyllid NTW. Fi sy’n gofalu am unrhyw faterion ariannol o ddydd i ddydd sydd angen sylw. Felly unrhyw beth yn ymwneud â chyflogau neu anfonebau, yna fi yw’r dyn!

Fe wnes i raddio o’r brifysgol yn 2009 gyda BA mewn Actio, ond, gwaetha’r modd, doedd enwogrwydd a bod yn seren ddim i fi.

Rwyf wedi gweithio mewn llefydd amrywiol, gan weithio i gwmnïau mor amrywiol â chwmnïau mwyngloddio i weithio ar Doctor Who a Casualty! Ac er i’r rhan helaeth o’m bywyd fy nhywys ar hyd llwybr go wahanol i’r un y dychmygais y byddwn arno, mae’n wych cael bod yn rhan o gwmni sydd â’r potensial i ddylanwadu ar ddyfodol y diwydiant celfyddydol yng Nghymru.

Y tu hwnt i oriau gwaith rwy’n rhan o grŵp o’r enw Dramatic Moose Productions, lle’r wyf wedi bod yn ddigon ffodus i weld rhai o’m dramâu fy hun, yr wyf i fy hun wedi eu ‘sgrifennu, yn cael eu perfformio a’u hadolygu – gydag un o’m dramâu yn cael ei ddyfarnu ym mhump uchaf un adolygwr o ran Perfformiadau Byw 2018! 

 

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Julia Thomas
  Cyfarwyddwr Cyswllt
 • Kathryn Parker
  PRENTIS DIGWYDDIADAU BYW
 • Esther Morris
  PENNAETH DATBLYGU (RHODDION MAWR A CHORFFORAETHOL)
 • Sophie Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL TEAM
 • Gavin Porter
  CYDLYNYDDTHE AGENCY
 • Michelle Carwardine-Palmer
  RHEOLWR-GYFARWYDDWR
 • Naomi Chiffi
  CYDLYNYDD TEAM
 • Fiona Curtis
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Mawgaine Tarrant-Cornish
  CYDYMAITH CASTIO
 • Rhian Lewis
  CYDLYNDD CYFARTHREBU
Font Resize
Contrast