Miguela Gonzalez - National Theatre Wales

Miguela Gonzalez

Mae Miguela yn arbenigwr amrywiaeth a chynhwysiant ac yn gyn-newyddiadurwr, sydd wedi treulio mwy na dau ddegawd yn gweithio ac yn gwirfoddoli yn y celfyddydau a’r cyfryngau. Ar hyn o bryd hi yw Pennaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant yn Abcam, cwmni gwyddorau bywyd byd-eang.

Cyn hynny bu’n gweithio gyda’r BBC am 15 mlynedd, yn bennaf fel newyddiadurwr, ond hefyd mewn rolau dadansoddi data, rheoli prosiectau ac arbenigedd pwnc. Yn ei rôl fel Arweinydd Amrywiaeth a Chynhwysiant y BBC ar gyfer Gwledydd y DU, bu’n cynllunio, rheoli prosiect a gweithredu yr ymgynghoriad helaeth a arweiniodd at strategaeth Amrywiaeth a Chynhwysiant 3 blynedd gyfredol y darlledwr.

Darllen Mwy

Dangos Llai

  • Anastacia Ackers
  • Anna Arrieta
  • Steffan Donnelly
  • Raidene Carter
  • Sian Doyle
  • Robert Edge
  • Clive Jones
  • Tafsila Khan
  • Simon Pirotte
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast