Naomi Chiffi - National Theatre Wales

Naomi Chiffi

Mae Naomi Chiffi yn Gydlynydd TEAM yn National Theatre Wales, ar ôl ymuno â'r cwmni yn 2015 fel
Cynorthwyydd Addysg TEAM. Mae Naomi yn angerddol am weithio gyda phobl ifanc i helpu datblygu
artistiaid y dyfodol ac am ddarparu cyfleoedd creadigol o fewn cymunedau ledled Cymru a thu hwnt.

Rwyf wedi bod yn rhan o NTW TEAM ers 2010 sydd wedi rhoi amryw o gyfleoedd i mi ddod yn rhan
o waith NTW. Ers gadael addysgu, rwyf wedi bod wrth fy modd yn cymryd mwy o ran ym myd TEAM
a'i raglen graidd o arweinyddiaeth, gweithredu creadigol, ymgysylltu dwys a dysgu gan gyfoedion,
gweithio ar y cyd gyda grwpiau ac unigolion ledled Cymru ac yn rhyngwladol.

Darllen Mwy

Dangos Llai

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast