Naomi Chiffi - National Theatre Wales

Naomi Chiffi

RHEOLWR CYDWEITHREDU

Hi, Naomi ydw i ac rydw i’n wreiddiol o orllewin Cymru ond symudais i Gaerdydd lle yr astudiais Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth. Ar ôl graddio, penderfynais aros yng Nghaerdydd ac ni wnes i adael tan un mlynedd ar ddeg yn ddiweddarach.

Yn y cyfnod hwnnw gweithiais i Groes Goch Prydain, cwblhau TAR mewn Saesneg a Drama, priodi, addysgu yn Tanzania, teithio (cryn dipyn), cwblhau gradd Meistr mewn Sgriptio, gweithio am bum mlynedd fel athrawes Saesneg a Cherddoriaeth yn y Barri, cyd-ysgrifennu sioe gerdd a berfformiwyd yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter ac yn Austin, Texas a rhoi genedigaeth i ddau o blant! Rwyf bellach wedi dychwelyd i orllewin Cymru lle’r oeddwn yn athrawes arweiniol Saesneg mewn Ysgol Uwchradd annibynnol yn ogystal â gwneuthurwr theatr gymunedol ac yn fam falch i dri o blant. Rydw i bellach yn gweithio pedwar diwrnod yr wythnos gyda NTW ac un diwrnod mewn addysg.

Ymunais â National Theatre Wales trwy fy nghysylltiad â TEAM ac rwyf wrth fy modd â byd NTW a phopeth sydd ganddo i’w gynnig. Y tu allan i’r gwaith, gallwch ddod o hyd i mi ar y traeth gyda llyfr.

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Lorne Campbell
  CYFARWYDDWR ARTISTIG
 • Bethan Dawson
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Devinda De Silva
  CYFARWYDDWR CYDWEITHREDU
 • David Evans
  PENNAETH CYNHYRCHU
 • Stephen Grant
  PENNAETH CYLLID
 • Rhian Hughes
  RHEOLWR CYNULLEIDFAOEDD A CHYFATHREBU
 • Peter Harding
  CYDLYNYDD CYNULLEIDFAOEDD A CHYFATHREBU
 • Rowena Griffith-Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEITHREDOL
 • Sara Ingram
  CYDLYNYDD CYLLID (DROS GYFNOD MAMOLAETH)
 • Hannah John
  CYDLYNYDD CWMNI
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast