Naomi Chiffi

CYDLYNYDD TEAM

Hi, Naomi ydw i ac rydw i’n wreiddiol o orllewin Cymru ond symudais i Gaerdydd lle yr astudiais Llenyddiaeth Saesneg ac Athroniaeth. Ar ôl graddio, penderfynais aros yng Nghaerdydd ac ni wnes i adael tan un mlynedd ar ddeg yn ddiweddarach.

Yn y cyfnod hwnnw gweithiais i Groes Goch Prydain, cwblhau TAR mewn Saesneg a Drama, priodi, addysgu yn Tanzania, teithio (cryn dipyn), cwblhau gradd Meistr mewn Sgriptio, gweithio am bum mlynedd fel athrawes Saesneg a Cherddoriaeth yn y Barri, cyd-ysgrifennu sioe gerdd a berfformiwyd yng Nghanolfan Celfyddydau Chapter ac yn Austin, Texas a rhoi genedigaeth i ddau o blant! Rwyf bellach wedi dychwelyd i orllewin Cymru lle’r oeddwn yn athrawes arweiniol Saesneg mewn Ysgol Uwchradd annibynnol yn ogystal â gwneuthurwr theatr gymunedol ac yn fam falch i dri o blant. Rydw i bellach yn gweithio pedwar diwrnod yr wythnos gyda NTW ac un diwrnod mewn addysg.

Ymunais â National Theatre Wales trwy fy nghysylltiad â TEAM ac rwyf wrth fy modd â byd NTW a phopeth sydd ganddo i’w gynnig. Y tu allan i’r gwaith, gallwch ddod o hyd i mi ar y traeth gyda llyfr.

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Julia Thomas
  Cyfarwyddwr Cyswllt
 • Matthew Fisher
  Cydlynydd Cyllid
 • Kathryn Parker
  PRENTIS DIGWYDDIADAU BYW
 • Esther Morris
  PENNAETH DATBLYGU (RHODDION MAWR A CHORFFORAETHOL)
 • Sophie Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL TEAM
 • Gavin Porter
  CYDLYNYDDTHE AGENCY
 • Michelle Carwardine-Palmer
  RHEOLWR-GYFARWYDDWR
 • Fiona Curtis
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Mawgaine Tarrant-Cornish
  CYDYMAITH CASTIO
 • Rhian Lewis
  CYDLYNDD CYFARTHREBU
Font Resize
Contrast