Nia Llewelyn Jones

RHEOLWR Y WASG A CHYSYLLTIADAU CYHOEDDUS DROS DRO

Shwmae, Nia ydw i a byddaf yn gweithio gyda National Theatre Wales dros y misoedd nesaf er mwyn tynnu sylw at yr holl bethau gwych y bydd NTW yn ei wneud eleni

Rwyf wedi gweithio ym maes diwylliant a’r celfyddydau yng Nghymru ers pymtheng mlynedd.  O fod wedi arwain tîm y wasg yng Nghanolfan Mileniwm Cymru am flynyddoedd lawer, rwyf bellach yn gweithio fel hyrwyddwr llaw-rydd, gan weithio gydag ystod eang o sefydliadau ym meysydd theatr, cerddoriaeth, gwyliau a digwyddiadau mawr.

Rwyf wedi bod yn ffodus o fod wedi gweithio ar nifer o ddigwyddiadau diwylliannol o bwys a chynyrchiadau yn ystod fy ngyrfa ond un sy’n sefyll allan o bosib oedd y cyd-weithrediad rhwng National Theatre Wales a Chanolfan Mileniwm Cymru er mwyn creu un o ddigwyddiadau diwylliannol mwyaf Caerdydd – Roald Dahl’s City of the Unexpected, a oedd yn dathlu canmlwyddiant geni’r awdur o Gymru. Denodd y digwyddiad filoedd ar filoedd o bobl i brifddinas Cymru er mwyn profi un o’r digwyddiadau mwyf hyfryd, annisgwyl, rhyfedd a gogoneddus i mi weithio arnynt erioed.

Ymhlith yr uchafbwyntiau eraill mae Olympiad Diwylliannol Llundain 2012, sef y rhaglen o ddigwyddiadau diwylliannol led-led y DU a oedd yn cyd-fynd â Gemau Olympaidd yr Haf a’r Gemau Paralympaidd yn Llundain 2012.

Yn 2017, bu fy nghariad at gerddoriaeth a’r awyr agored yn fodd i’m denu i weithio ochr yn ochr â SC Productions o Gaerdydd er mwyn darparu rheolaeth cyd-drefnu artistiaid ar gyfer nifer o wyliau cerdd amlycaf y DU.

Ar wahân i’r theatr, mae’r pethau eraill yr wyf yn dwlu arnynt yn cynnwys cerddoriaeth, chwaraeon a’r awyr agored. Er gwaethaf bod yn deithiwr o fri, rwy’n hynod daer dros Gymru, fy ngwlad enedigol, a dros y cyfan a gynigir o fewn ei ffiniau.

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Lorne Campbell
  Cyfarwyddwr Artistig
 • Naomi Chiffi
  CYDLYNYDD TEAM
 • Bethan Dawson
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Devinda De Silva
  Pennaeth Cydweithredu
 • David Evans
  PENNAETH CYNHYRCHU
 • Dom Farelli
  SWYDDOG GWEINYDDOL
 • Stephen Grant
  PENNAETH CYLLID
 • Dylan Huw
  CYNORTHWYYDD DATBLYGU CREADIGOL
 • Hannah John
  CYDLYNYDD CWMNI
 • Sophie Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL TEAM
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast