Raidene Carter - National Theatre Wales

Raidene Carter

Mae Raidene Carter yn gynhyrchydd theatr a’r celfyddydau gyda dros 15 mlynedd o brofiad o ddatblygu gwaith newydd allan o brosiectau cyfranogiad, cymunedol a datblygu artistiaid. Wedi ei geni a’i magu yng Nghaerdydd, gadawodd Gymru i astudio yn y Royal Central School of Speech and Drama cyn mynd ymlaen i weithio mewn nifer o leoliadau a chwmniau nodedig: Y Lyric Hammersmith, Cwmni Theatr Talawa, yr Albany Deptford a Birmingham Repertory Theatre, cyn dychwelyd i’r Albany fel Pennaeth Rhaglenni Creadigol yn 2012, lle bu’n arwain rhaglen eang yn y celfyddydau a’r gymuned ar draws 5 o fannau perfformio a lleoliadau awyr agored.

Yn 2018, ymunodd Raidene â’r cwmni teithiol pobl ifanc blaengar, Theatre Centre, lle mae’n Gyfarwyddwr Gweithredol a chyd Brif Weithredwr ar hyn o bryd, gan gydweithio’n agos â’r Cyfarwyddwr Artistig a’r Bwrdd i gomisiynu a chynhyrchu theatr newydd ar gyfer cynulleidfaoedd ifanc

Darllen Mwy

Dangos Llai

  • Anastacia Ackers
  • Anna Arrieta
  • Steffan Donnelly
  • Sian Doyle
  • Robert Edge
  • Miguela Gonzalez
  • Clive Jones
  • Tafsila Khan
  • Simon Pirotte
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast