Sian Doyle - National Theatre Wales

Sian Doyle

Sian Doyle yw Cyfarwyddwr Gweithredol CBRE, cwmni eiddo masnachol mwyaf y byd. Mae’n bennaeth ar y sector manwerthu Ewropeaidd gan arwain a datblygu eu cynnig manwerthu ar gyfer manwerthwyr cenedlaethol a byd-eang.

Mae gan Sian 20 mlynedd o brofiad mewn busnes manwerthu oherwydd cyn ymuno â’r byd eiddo masnachol bu’n gweithio i BT/EE, darparwr technoleg symudol mwyaf y DU, lle’r oedd yn Gyfarwyddwr Manwerthu yn gyfrifol am arwain a datblygu tîm o dros 3,500 o weithwyr ar draws 580 o siopau yn y DU.

Mae wedi gweithio’n rhyngwladol gan dreulio saith mlynedd yn UDA a Chanada fel Uwch Is-Lywydd i’r cwmnïau telathrebu Comcast a Rogers gan reoli’r strategaeth fanwerthu ar gyfer eu brandiau. Cyn symud dramor, Sian oedd Cyfarwyddwr Manwerthu Orange a threuliodd ddeng mlynedd hefyd yn Asda/Walmart.

Mae gan Sian brofiad manwerthu helaeth a hanes profedig o arwain strategaethau manwerthu trawsnewidiol ar gyfer corfforaethau mawr, yn ddiweddar yn datblygu arlwy manwerthu newydd drwy ddylunio siopau yn digidol ac arloesol. Mae hi’n arweinydd angerddol sydd bob amser wedi arwain manwerthu o lawr y siop gan ymgysylltu’r timau i ddarparu profiadau gwych i gwsmeriaid.

Fel siaradwr Cymraeg rhugl cafodd Sian ei geni yng Nghymru ac mae wrth ei bodd ei bod wedi symud yn ôl i Gaerdydd gyda’i gŵr Rob lle y gwnaethon nhw gwrdd yn y brifysgol, a’u dwy ferch Siwan a Betsan.

Darllen Mwy

Dangos Llai

  • Anastacia Ackers
  • Anna Arrieta
  • Robert Edge
  • Miguela Gonzalez
  • Clive Jones
  • Tafsila Khan
  • Simon Pirotte
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon