Simon Coates

PENNAETH DATBLYGU CREADIGOL

Graddiais o Goleg y Celfyddydau Dartington gyda gradd mewn Theatr Gyfoes ac Arferion Coreograffig ac ers hynny rwyf wedi gweithio fel perfformiwr/dyfeisiwr, cynhyrchydd a hwylusydd. Ymunais â National Theatre Wales yn 2013 fel Cyswllt Creadigol, lle’r oeddwn yn gyfrifol am WalesLab, menter unigryw a oedd yn gosod artistiaid ar draws tirlun Cymru i ddatblygu syniadau perfformio newydd. Rwyf bellach yn Bennaeth Datblygiad Creadigol, gan oruchwylio’r gwahanol brosiectau ymchwil a datblygu a wneir gan y cwmni yn ogystal â chefnogi datblygiad artistiaid annibynnol trwy fframwaith Datblygiad Creadigol newydd y cwmni.

Yn flaenorol, roeddwn i’n gweithio fel Cynhyrchydd Cyswllt yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, ac yn rhan o weithgareddau rhaglennu, cynhyrchu a chyd-gynhyrchu’r Ganolfan, gan gynnwys cynhyrchu’r Prosiect Deori, prosiect datblygu artistiaid Canolfan Mileniwm Cymru.

Deuthum i fyd y theatr a pherfformio pan yn ifanc, ac rydw i wedi cwrdd â llawer o bobl hael a llawn anogaeth ar hyd y ffordd. O ganlyniad, rydw i wedi dod yn wirioneddol angerddol am brosiectau sy’n canolbwyntio ar y gymuned/cyfranogi ac yn ceisio rhannu’r pethau yr wyf wedi’u dysgu gydag unrhyw un a fydd yn gwrando. Rwyf yn barhaus yn chwilio am ffyrdd newydd o gynnwys pobl yn y gwaith yr wyf yn ei wneud.

Darllen Mwy

Dangos Llai

 • Julia Thomas
  Cyfarwyddwr Cyswllt
 • Matthew Fisher
  Cydlynydd Cyllid
 • Kathryn Parker
  PRENTIS DIGWYDDIADAU BYW
 • Esther Morris
  PENNAETH DATBLYGU (RHODDION MAWR A CHORFFORAETHOL)
 • Sophie Lewis
  CYNORTHWYYDD GWEINYDDOL TEAM
 • Gavin Porter
  CYDLYNYDDTHE AGENCY
 • Michelle Carwardine-Palmer
  RHEOLWR-GYFARWYDDWR
 • Naomi Chiffi
  CYDLYNYDD TEAM
 • Fiona Curtis
  CYDLYNYDD CYNHYRCHU
 • Mawgaine Tarrant-Cornish
  CYDYMAITH CASTIO
Font Resize
Contrast