Simon Pirotte - National Theatre Wales

Simon Pirotte

Mae Simon yn Bennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Pen-y-bont, a raddiwyd yn ‘rhagorol’ gan Estyn (Mawrth 2016). Dywedodd Estyn fod “y Pennaeth yn darparu arweinyddiaeth ysbrydoledig sydd wedi cael effaith sylweddol ar y gwaith o drawsnewid y Coleg”. Mae Coleg Pen-y-bont yn y safle uchaf o ran Colegau AB yn y DU yn Rhestr y Times, y 100 Cwmni Gorau i weithio iddynt 2017.

Graddiodd Simon mewn Drama ac Astudiaethau Clasurol o Brifysgol Aberystwyth a hyfforddodd fel athro Drama, Saesneg ac Astudiaethau’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Nottingham. Mae ganddo MSc mewn Rheolaeth o Brifysgol De Cymru.

Mae wedi gweithio yn y sector addysg am ddeng mlynedd ar hugain. Mae hyn yn cynnwys gwaith yn y sectorau Addysg Uwch, Addysg Bellach ac ysgolion. Mae hefyd wedi gweithio fel Pennaeth Adran yn Los Angeles, UDA ar gynllun blwyddyn gyda Fulbright.

Ynghyd â’i angerdd dros addysg, mae Simon wedi ymrwymo i Chwaraeon a’r Celfyddydau. Mae’n aelod o Fwrdd Chwaraeon Cymru ac yn un o sefydlwyr y Steel Wasp Theatre Company. Bu gynt yn Gyfarwyddwr Cwmni Theatr Ieuenctid Gorllewin Morgannwg.

Mae Simon yn aelod o Fwrdd Colegau Cymru, yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont yn ogystal ag aelod o Fwrdd Neuadd Les y Glowyr Ystradgynlais.
Mae Simon yn byw yn Ystradgynlais, mae’n briod â Kelly ac mae ganddynt dri o blant.

Darllen Mwy

Dangos Llai

  • Anastacia Ackers
  • Anna Arrieta
  • Steffan Donnelly
  • Raidene Carter
  • Sian Doyle
  • Robert Edge
  • Miguela Gonzalez
  • Clive Jones
  • Tafsila Khan
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast