DATGANIAD I'R WASG LAWNSIO Awdur Preswyl Cymru - National Theatre Wales

DATGANIAD I’R WASG LAWNSIO Awdur Preswyl Cymru

BBC Cymru Wales a National Theatre Wales i chwilio am Awdur Preswyl Cymru

Mae BBC Cymru Wales a National Theatre Wales, ynghyd â BBC Writersroom, wedi cyhoeddi partneriaeth fawr newydd heddiw i ddatblygu a chefnogi doniau ysgrifennu newydd Cymru.

Mae gwobr flynyddol Awdur Preswyl Cymru yn gynllun newydd clodwiw – sy’n werth £12,000 i’r enillydd – i gefnogi gwaith llenyddol newydd i’w ddarlledu ac ar gyfer theatr. Mae’n disodli Gwobr Ddrama Cymru, gwobr sydd wedi cael ei rhoi bob dwy flynedd ers 2012.

Yn ystod cyfnod yr enillydd fel Awdur Preswyl Cymru, fydd yn para blwyddyn, bydd yn cael dau gyfnod preswyl yn olynol – gyda’r ddau sefydliad yn rhoi’r amser a’r gofod i’r enillydd ysgrifennu. Bydd hefyd yn cael cyfle i weithio gyda BBC Studios, cynhyrchwyr teledu annibynnol a National Theatre Wales. Caiff y sgript buddugol ei gomisiynu a chynhyrchu ar gyfer BBC Radio 4 neu/a BBC Sounds, a caiff yr awdur buddugol flaenswm am gomisiwn gan National Theatre Wales.

Mae’r cyfle hwn ar agor i ysgrifenwyr sydd yn gallu cynrychioli diwylliant Cymru yn ddilys (er enghraifft, efallai eu bod o Gymru, neu wedi gweithio neu byw yng Nghymru). Caiff y cynllun ei rhedeg gan BBC Writersroom Cymru. Bydd y manylion llawn yn cael eu datgelu mewn sesiwn friffio ar gyfer awduron ym mis Ionawr.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr Cymru BBC Cymru:

“Mae’r wobr yma yn ymwneud â meithrin a datblygu doniau awduron Cymru sy’n gallu adrodd straeon gwreiddiol a difyr. Bydd yr enillydd yn cael cyfle unigryw i ddatblygu’r grefft, gan weithio’n agos gyda’r BBC a National Theatre Wales. Rydw i wrth fy modd y bydd y ddau sefydliad yn parhau i weithio’n agos i hyrwyddo a datblygu doniau ysgrifennu mwyaf newydd a chyffrous Cymru”.

Dywedodd Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales:

“Mae hwn yn ddatblygiad arwyddocaol iawn i National Theatre Wales a BBC Cymru Wales; gwobr flynyddol fydd yn hybu a chefnogi’r talent ysgrifennu gwych sydd yma yng Nghymru. Mi fydd yr ysgrifennwr buddugol yn rhan gadarn yn y ddau sefydliad, fe gawn nhw gynnig cyfle darlledu a lle i ddatblygu gwaith theatr newydd a gwreiddiol. Mae’n gyfle ffantastig.”

Mae’r cynllun ar gyfer ysgrifennu’n Saesneg a bydd yn cael ei lansio yn y flwyddyn newydd. Bydd disgwyl cyhoeddi enw’r enillydd yn yr haf. Mae croeso i unrhyw un sy’n awyddus i wneud cais fynegi diddordeb yma er mwyn cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y broses ymgeisio.

DIWEDD

 

 

 

 

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast