Bydd BBC Radio 4 yn darlledu Refrain, drama radio newydd gan yr artist Cymru yn Fenis, Sean Edwards. - National Theatre Wales

Bydd BBC Radio 4 yn darlledu Refrain, drama radio newydd gan yr artist Cymru yn Fenis, Sean Edwards.

  • Drama radio gan yr artist Cymru yn Fenis, Sean Edwards, i’w darlledu ar BBC Radio 4 ar 24 Tachwedd 2019
  • Perfformir y ddrama, Refrain, yn ddyddiol gan fam yr artist, Lily Edwards, o’i chartref yng Nghaerdydd
  • Cafodd miloedd o ymwelwyr â Gŵyl Celfyddydau Ryngwladol Biennale Fenis y profiad o weld Refrain

Bydd BBC Radio 4 yn darlledu Refrain, drama radio newydd gan yr artist Cymru yn Fenis, Sean Edwards.  Mae’r ddrama, a gyd-gynhyrchir gan National Theatre Wales, yn cael ei darlledu’n fyw ar hyn o bryd o fflat cyngor yn Llanisien gan ei fam, Lily Edwards, i filoedd o ymwelwyr â’r  Biennale Fenis o fri.

Mae Refrain, sydd wedi bod wrth wraidd arddangosfa Undo Things Done Sean Edwards yn Fenis wedi cael ei  pherfformio bob wythnos o’r Biennale ers yr agoriad ar 11 Mai 2019.  Yn ymchwiliad barddonol am le, hanes cymdeithasol a dosbarth, mae’r ddrama’n  gweu bywgraffiad Lily Edwards o dyfu i fyny mewn cartref plant Catholig yng Ngogledd Iwerddon a’i bywyd yng Nghymru ar ôl hynny, wedi’i gydblethu ag atgofion personol yr artist ei hun o’i blentyndod.

Delwedd: Refrain, delwedd o’r cynhyrchiad yn cynnwys Lily Edwards a Chynorthwyydd Cynhyrchu National Theatre Wales, Hadley Taylor

Wedi’i haddasu ar gyfer y radio gan BBC Arts a National Theatre Wales, caiff Refrain ei darlledu ar draws y DU ar ddiwrnod olaf Biennale Fenis, ar BBC Radio 4 am 1.30pm, ddydd Sul 24 Tachwedd. Hwn fydd y tro cyntaf i Refrain gael ei chlywed ledled Cymru a’r  DU ehangach ac fe wrandewir arni mewn gofodau domestig drwy gyfrwng radios yn y cartref, gan adlewyrchu’r ystafell fyw lle mae Lily Edwards yn darllen bob dydd. Bydd Tŷ Pawb, y sefydliad celfyddyd arweiniol ar gyfer Cymru yn Fenis sydd wedi’i leoli yn Wrecsam, hefyd yn rhan o’r darllediad, gan gynnal digwyddiad gwrando cymunedol.

Dywedodd Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales, “Ers mis Mai, mae Lily wedi bod yn darlledu i Fenis yn fyw o’i chartref yng Nghaerdydd bob dydd, gan gyfareddu miloedd o ymwelwyr ag arddangosfa ei mab yn y Biennale. Drwy gydol y cyfnod hwnnw, mae hi wir wedi dod yn rhan o deulu National Theatre Wales ac rydym wrth ein boddau y bydd ei llais yn awr yn cael ei glywed yn ôl adref yn y darllediad arbennig hwn ar BBC Radio 4.”

Bydd arddangosfa lawn Biennale Fenis, a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn teithio i Dŷ Pawb, Wrecsam 14 Chwefror-26 Ebrill 2020 ac yna ymlaen i Bluecoat, Lerpwl 7 Tachwedd 2020 – 14 Mawrth 2021.

Mae corff newydd o waith Edwards – sy’n cynnwys ffilm, cerfluniau, printiau a chwiltiau Cymreig yn cael ei ysbrydoli gan ei brofiad o dyfu i fyny ar ystad cyngor yng Nghaerdydd yn yr 1980au.

Dywedodd Sean Edwards, yr artist Cymru yn Fenis, “Rwy’n falch iawn y bydd y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer Cymru yn Fenis yn cael y cyfle i gael ei brofi gan gynulleidfaoedd yng Nghymru ac y bydd yr addasiad o Refrain, gwaith sydd wedi bod wrth wraidd y  gosodwaith yn Fenis, yn cael ei ddarlledu i gartrefi pobl. Mae’n anrhydedd gallu cyflwyno’r gwaith hwn ar BBC Radio 4, ac mae’n ddiweddglo teilwng i ymrwymiad hael fy mam i berfformiadau dyddiol dros gyfnod y Biennale.”

Ar ôl lansio taith yr arddangosfa yn Nhŷ Pawb, Wrecsam, bydd y sioe yn teithio ymlaen i Bluecoat, Lerpwl, sef ail leoliad y daith, lle bydd Edwards yn creu fersiwn arall o’r arddangosfa ar draws pedair oriel. Bydd yn cydblethu gweithiau newydd a hŷn sy’n gweddu i’r sioe Undo Things Done, yn cynnwys ‘Maelfa’ (2010) a saethwyd yng nghanolfan siopa 1970au ystad Llanedeyrn, a oedd hefyd yn fan cychwyn ar gyfer Undo Things Done.

Bydd Refrain yn cael ei ddarlledu ar BBC Radio 4 ddydd Sul 24 Tachwedd 2019 am 1.30pm: https://www.BBC.co.uk/programmes/m000bl1r

Bydd Undo Things Done yn teithio i Tŷ Pawb, Wrecsam  o 14 Chwefror 2019 i 26 Ebrill 2020, a Bluecoat, Lerpwl o 7 Tachwedd 2020 i 14 Mawrth 2021 http://walesinvenice.com/

Am ragor o wybodaeth, neu i ofyn am lun neu gyfweliad, cysylltwch â Nia Llewelyn Jones, Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus (dros dro) ar gyfer National Theatre Wales ar 07540 686 725 / niajones@nationaltheatrewales.org

Nodiadau i Olygyddion

 

Mae Sean Edwards (ganed 1980, Caerdydd) yn cynrychioli Cymru yn Fenis 2019 ar achlysur y 58ain Arddangosfa Celfyddyd Ryngwladol – La Biennale di Venezia gydag arddangosfa unigol o fri, Undo Things Done.

Caiff Undo Things Done ei chyflwyno gan y curadur gwadd Marie-Anne McQuay ynghyd â’r sefydliad arweiniol, Tŷ Pawb, a chaiff ei chomisiynu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, i nodi nawfed cyflwyniad Cymru yn y Biennale Arte. National Theatre Wales yw cyd-gynhyrchwyr Refrain. Mae taith Undo Things Done yn cael ei chefnogi’n garedig gan Art Fund ac Ymddiriedolaeth Elusennol Colwinston.

 

Bywgraffiadau

Cafodd Sean Edwards ei eni yng Nghaerdydd ym 1980 a graddiodd o Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd cyn astudio am MA mewn cerflunio yn Ysgol Celfyddyd Gain Slade. Dychwelodd Edwards i Gymru yn 2005, lle y mae wedi cyfrannu ers hynny at ddatblygu tirwedd artistig Cymru drwy ei ymarfer artistig ei hun a thrwy gefnogi datblygiad artistiaid sy’n dod i’r amlwg drwy’r gofod dan arweiniad artistiaid g39, ac yn awr fel darlithydd mewn Celfyddyd Gain yn Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae Edwards wedi arddangos yn eang, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gynnwys Spike Island, Bryste; Chapter, Caerdydd a Kunstverein Freiburg, yr Almaen. Mae wedi datblygu gwaith celf cyhoeddus parhaol gyda Studio Response a Future City ac yn 2014 dyfarnwyd iddo’r fedal aur am Gelfyddyd Gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol.  Mae’n cael ei gynrychioli gan Tanya Leighton, Berlin. Gwefan:

https://tanyaleighton.com/artists/sean-edwards

National Theatre Wales

Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales.

Anfonwyd y datganiad i’r wasg hwn atoch oherwydd eich bod chi ar restr bostio’r wasg National Theatre Wales. Os hoffech gael eich tynnu oddi ar y rhestr bostio, rhowch wybod i Reolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus, y gellir dod o hyd i’w manylion cyswllt ar waelod y datganiad i’r wasg hwn.

Mae’r datganiad hwn i’r wasg hefyd ar gael yn Saesneg. Os byddai’n well gennych dderbyn ein datganiadau i’r wasg yn Saesneg, rhowch wybod i ni a byddwn yn hapus i wneud hynny

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast