CADEIRYDD NATIONAL THEATRE WALES CLIVE JONES YN CAEL EI URDDO'N FARCHOG YN ANRHYDEDDAU PEN-BLWYDD Y FRENHINES - National Theatre Wales

CADEIRYDD NATIONAL THEATRE WALES CLIVE JONES YN CAEL EI URDDO’N FARCHOG YN ANRHYDEDDAU PEN-BLWYDD Y FRENHINES

Datganiad i’r Wasg: Gwener 7 Mehefin 2019

CADEIRYDD NATIONAL THEATRE WALES CLIVE JONES YN CAEL EI URDDO’N FARCHOG YN ANRHYDEDDAU
PEN-BLWYDD Y FRENHINES

Mae Cadeirydd National Theatre Wales, Clive Jones yn cael ei wneud yn Farchog Urdd Nodedig St Michael a St George (KCMG) am wasanaethau i Argyfyngau Dyngarol.

Mae Mr Jones i’w gydnabod am ei arweinyddiaeth eithriadol fel Cadeirydd
yr Ymddiriedolwyr ar gyfer y Pwyllgor Argyfwng Trychinebau (DEC) yn ystod cyfnod o newid dramatig yn hanes 50 mlynedd y sefydliad.

Yn ystod ei gyfnod yn y swydd, lansiodd y DEC ddeg apêl codi arian brys a chododd tua £500m, gan alluogi’r cyhoedd yn y DU i gefnogi’r ymdrech o ran cymorth rhyngwladol mewn ymateb i argyfyngau dyngarol a achoswyd gan drychinebau naturiol, gwrthdaro ac achosion o glefyd. Mae cyflawniadau ac effaith eithriadol Mr Jones yn ystod ei gyfnod yn DEC wedi bod yn niferus ac yn effeithiol, a hynny o fewn y sefydliad ac o fewn y sectorau elusennau, codi arian a dyngarol ehangach.

Dywedodd Mr Jones, sydd wedi bod yn Gadeirydd National Theatre Wales ers mis Tachwedd 2016,

‘Nid yw’r gwaith hanfodol y mae’r DEC yn ei wneud ar draws y byd erioed wedi bod mor bwysig ac rwy’n falch iawn o dderbyn yr anrhydedd hwn fel Cymro balch a gafodd ei eni a’i fagu yn y Cymoedd.’

CLIVE JONES
Cafodd Clive Jones ei eni yn Llanfrechfa, ger Pont-y-pŵl, ei fagu yng Nghymoedd Ebwy a Sirhywi a chafodd ei addysg yn Ysgol Ramadeg Trecelyn cyn ei radd yn y London School of Economics. Ymgasglodd gyfoeth o brofiad mewn gyrfa o 39 mlynedd ym maes darlledu yn y DU fel Rheolwr Gyfarwyddwr Central Television, Prif Weithredwr Carlton Television Group, Rheolwr Gyfarwyddwr Rhwydwaith ITV a Chadeirydd GMTV.

Mae Clive wedi gwasanaethu fel Cadeirydd ITV Cymru, Cronfa Eiddo Deallusol Cymru ac roedd yn Gyfarwyddwr Anweithredol ar S4C ac S4C Masnachol am bum mlynedd.
Heddiw, mae Clive yn un o gyfarwyddwyr y cwmni cynhyrchu teledu newydd o Abertawe, sef Provenance Pictures, yn gadeirydd Pro Cam, cwmni llogi cyfleusterau teledu mwyaf Prydain, ac Ymddiriedolaeth Runnymede, melin drafod amrywiaeth fwyaf blaenllaw Prydain.

Gwasanaethodd am 12 mlynedd ar Fwrdd Theatr y Young Vic, gan gamu i lawr yn gynharach eleni. Dyfarnwyd iddo Gymrodoriaeth y Gymdeithas Deledu Frenhinol yn 1995 a’i Medal Aur yn 2007. Yn yr un flwyddyn dyfarnwyd CBE iddo am ei wasanaethau i ddarlledu.

National Theatre Wales
Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast