Cyhoeddi Rhestr Hir Awdur Preswyl Cymru - National Theatre Wales

Cyhoeddi Rhestr Hir Awdur Preswyl Cymru

Yn ystod cyfnod anodd a digynsail, bu’n bleser darllen y cyflwyniadau ar gyfer Awdur Preswyl Cymru 2020. Diolch i bawb a gymerodd ran. Roedd y safon yn uchel iawn eleni.

Ar ôl ystyried yn ofalus rydym yn falch iawn o gyhoeddi’r ugain awdur sydd wedi cyrraedd y rhestr hir a fydd nawr yn symud ymlaen i gam nesaf y fenter.

 • Anna-Lisa Jenaer
 • Brennig Hayden
 • Cameron Loxdale
 • Carol Vine
 • Carys Lewis
 • Catherine Dyson
 • Connor Allen
 • Corey Terrett
 • Faebian Averies
 • Greg Glover
 • Jon Berry
 • Katie Elin-Salt
 • Lowri Jenkins
 • Neil Williams
 • Rachel Harper
 • Rebekah Harrison
 • Rhys Edwards
 • Rhys Warrington
 • Sarah Louise Madden
 • Zia Holloway

Cyhoeddir y rhestr fer derfynol ddechrau mis Hydref gyda’r enillydd yn cael ei gyhoeddi ddechrau mis Tachwedd.

Rydym hefyd yn falch iawn o rannu’r newyddion am ein beirniad gwadd eleni, sef yr actor a’r cynhyrchydd Cymreig, Rakie Ayola, a welwyd yn fwyaf diweddar yn Anthony y BBC, Noughts and Crosses, ac On Bear Ridge National Theatre Wales.

Yn ymuno â Rakie ar y panel beirniaid fydd Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales Lorne Campbell, Comisiynydd Drama BBC Radio 4 Alison Hindell, Swyddog Gweithredol Datblygu, BBC Studios Cymru Jenna Robins a Chynhyrchydd Datblygu BBC Writersroom Cymru, Helen Perry.

Mae’r cynllun pwysig hwn, sydd bellach yn ei ail flwyddyn, yn cynnig cyfle i’r awdur buddugol ddatblygu ei sgiliau ysgrifennu dros bortffolio o gyfryngau; llwyfan, sain a sgrin.

Yn ystod ei gyfnod preswyl o flwyddyn, bydd yr awdur buddugol yn derbyn dros £12,000, yn cael treulio chwe mis yn gweithio gyda’r BBC, gan gynnwys amser gyda BBC Studios, ac yna chwe mis gyda NTW. Bydd yn cael mynediad at arbenigedd a chefnogaeth y diwydiant i ddatblygu ei syniadau a’i dalent ochr yn ochr â chredyd darlledu gyda’r BBC ar ffurf comisiwn drama gyda BBC Radio 4.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon