Datganiad I'r Wasg Comisiwn Radical Creatures - National Theatre Wales

Datganiad I’r Wasg Comisiwn Radical Creatures

Datganiad i’r Wasg – Dyddiad rhyddhau: Dydd Mercher 13 Mawrth 2019 

GWAITH Y GWNEUTHURWR THEATR A’R CYFARWYDDWR HANNAH MCPAKE, BALLOON GIRL, YN ENNILL COMISIWN RADICAL CREATURES NATIONAL THEATRE WALES

  • Ysbrydolir y cynhyrchiad gan stori gudd o Arddangosfa Fawr Caerdydd 1896
  • Radical Creatures yw menter newydd National Theatre Wales yn galw am syniadau gwreiddiol gan artistiaid sy’n fenywod
  • Bydd y cwmni hefyd yn gweithio gyda thair artist arall ar y rhestr fer y gwnaeth eu syniadau argraff arbennig ar y panel

Bydd National Theatre Wales yn llwyfannu cynhyrchiad newydd sbon gan Hannah McPake yn 2020. Y sioe, o’r enw Balloon Girl, yw’r cais llwyddiannus ar gyfer comisiwn Radical Creatures y cwmni – syniad a lansiwyd ym mis Tachwedd yn gwahodd artistiaid benywaidd Cymreig i gyflwyno syniadau rhyfeddol, gwreiddiol sy’n archwilio yr hyn y mae’n ei olygu i fod yn fenyw yng Nghymru heddiw.

Bydd y syniad llwyddiannus, a gyflwynwyd gan y gwneuthurwr theatr, cyfarwyddwr, actor a’r cerddor McPake, yn dod yn gynhyrchiad llawn yn 2020 fel rhan o dymor 10fed pen-blwydd National Theatre Wales.

Bydd Balloon Girl yn gynhyrchiad ar raddfa fawr, aml-lwyfan a ysbrydolir gan Arddangosfa Celfyddyd Gain, Diwydiannol a Morol Caerdydd yn 1896 – digwyddiad ysblennydd enfawr a ddenodd dros filiwn o ymwelwyr i’r ddinas – ac yn arbennig y stori wir anhygoel o daith mewn balŵn aer poeth a ddaeth i ben mewn trasiedi.

Mae McPake yn fwyaf adnabyddus am ei gwaith fel un hanner o gwmni theatr-gig Caerdydd, Gagglebabble.

Gan adlewyrchu cryfder y cynigion ar y rhestr fer, gwnaeth tri syniad arall – gan y bardd a dramodydd Menna Elfyn a’r gwneuthurwyr theatr Angharad Lee a Tina Pasotra – argraff arbennig ar banel beirniadu Radical Creatures, ac mae National Theatre Wales hefyd yn bwriadu datblygu’r tri syniad hyn ymhellach.

Dywedodd Hannah McPake: “Mae Balloon Girl yn stori am anelu’n uchel. Heriodd galwad Radical Creatures fi i freuddwydio y tu hwnt i’r hyn yr oeddwn wedi’i ddychmygu’n bosibl fel artist unigol. Yr wyf wrth fy modd yn gweithio gyda National Theatre Wales, i ddod â stori ryfeddol yn fyw unwaith eto, tra’n dathlu straeon y bobl sy’n byw yma heddiw. Mae hwn yn brosiect uchelgeisiol a beiddgar ac ni fyddai’n bosibl heb gymorth ac arbenigedd National Theatre Wales.”

Dywedodd Kully Thiarai, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales: “Cawsom ymateb eithriadol i’r galwad Radical Creatures – gwnaed argraff enfawr ar y panel gan ystod ac amrywiaeth y syniadau a dyheadau’r artistiaid. Gyda rhestr fer mor eithriadol o gryf, roedd bob amser yn mynd i fod yn anodd dewis un syniad, ond cipiodd Balloon Girl ddychymyg pawb. Mae’n adrodd stori sydd dros 100 mlwydd oed, y mae ychydig iawn o bobl yn gwybod amdani, ond sy’n adlewyrchu mor huawdl ein breuddwydion a’n dymuniadau fel menywod.”

Caiff manylion llawn Balloon Girl eu cyhoeddi fel rhan o gyhoeddiad tymor 2020 National Theatre Wales, yn ddiweddarach eleni.

 

Nodiadau i Olygyddion

Dilynwch Radical Creatures ar Twitter:
#NTWradical
@ntwtweets

 

Bywgraffiadau’r Artistiaid

Mae Hannah McPake yn berfformiwr, gwneuthurwr theatr a chyfarwyddwr. Mae hi’n gyd-sylfaenydd y cwmni theatr-gig arobryn Gagglebabble, a Shakedown Cardiff. Fel perfformiwr, mae credydau theatr helaeth Hannah yn cynnwys gwaith gyda; Sherman Cymru, Told by an Idiot, Improbable, Spymonkey, Shakespeare’s Globe, National Theatre of Scotland, National Theatre Wales a China Plate. Mae ei chredydau cyfarwyddo yn cynnwys gwaith gyda Likely Story/Canolfan Mileniwm Cymru, Mess up the Mess and Yellobrick, yn ogystal â chreu gwaith gyda Gagglebabble.

Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales. nationaltheatrewales.org

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon