DATGANIAD I'R WASG TAITH COTTON FINGERS - National Theatre Wales

DATGANIAD I’R WASG TAITH COTTON FINGERS

 

Datganiad i’r Wasg

Dyddiad rhyddhau: 9.30am dydd Mawrth 2 Ebrill 2019

 

TAITH COTTON FINGERS YN MYND I OGLEDD IWERDDON, GWERINIAETH IWERDDON A CHAERDYDD

 

STORI DOD I OED YR AWDUR CYMREIG RACHEL TREZISE YN MYND Â’I CHYNULLEIDFA AR DAITH SY’N NEWID BYWYD O BELFAST I ORLLEWIN CYMRU

 

Caiff cynhyrchiad National Theatre Wales, Cotton Fingers, sydd wedi’i ysgrifennu gan yr awdur arobryn Rachel Trezise ar adeg refferendwm hanesyddol yr 8fed gwelliant yn Iwerddon, ei berfformio mewn lleoliadau yn Belfast, Derry, Dulyn, Bray a Chaerdydd, Mai-Mehefin 2019.

 

Bydd Amy Molloy yn perfformio yn y sioe un fenyw feiddgar hon am gylchoedd o gyfrinachedd a’r pŵer sydd gan fenywod ifanc dros eu dyfodol, wedi’i chyfarwyddo gan Julia Thomas.

 

Mae Aoife yn llwglyd ac mae angen rhywbeth i’w wneud.
Mae Cillian yn gwneud brechdan gaws wedi’i thostio wych.
Wrth i ddiflastod ac awch am fwyd Aoife gael eu bodloni gan hanner awr yng ngwely Cillian, mae ei bywyd yn newid am byth.

Yn glyfar ac yn ddoniol, mae Aoife yn gwybod bod mwy yn ei disgwyl hi. Y broblem yw dydy hi ddim yn gwybod eto beth ydyw.

 

Wrth i aflonyddwch cymdeithasol a gwleidyddol afael yn y wlad y mae hi’n ei charu, a all Aoife ailgydio mewn rheolaeth dros ei dyfodol?

 

Cafodd Cotton Fingers ei pherfformio’n wreiddiol yng ngorllewin Cymru ym mis Gorffennaf 2018; un o’r pum monolog neu lythyr caru i’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol oedd yn rhan o ŵyl NHS70 NTW, yn dathlu 70ain pen-blwydd y gwasanaeth.

 

Mae tocynnau nawr ar werth ar gyfer y sioe amserol, wleidyddol a bywiog hon wedi’i chreu gan dîm creadigol eithriadol o dalentog, gyda’r rheiny i gyd yn fenywod.

 

 

Gwybodaeth am berfformiadau

 

National Theatre Wales yn cyflwyno

COTTON FINGERS

Ysgrifennwyd gan Rachel Trezise

Cyfarwyddwyd gan Julia Thomas

Perfformiwyd gan Amy Molloy

Dylunydd: Carl Davies

Dylunydd Goleuadau: Joe Fletcher

Dylunydd Sain: Tasha Taylor Johnson

 

Dyddiadau: Dydd Mercher 22 a dydd Iau 23 Mai 2019

Amser: 8pm

Lleoliad: The MAC 10 Exchange St West, Belfast, BT1 2NJ, Gogledd Iwerddon

Swyddfa Docynnau: themaclive.com

Ffôn: 028 9023 5053

 

Dyddiadau: Dydd Gwener 24 a dydd Sadwrn 25 Mai 2019

Amser: 8pm

Lleoliad: The Playhouse Theatre and Arts Centre, 5-7 Artillery Street, Derry-Londonderry, BT48 6RG, Gogledd Iwerddon

Swyddfa Docynnau: www.derryplayhouse.co.uk

Ffôn: 028 7126 8027

 

Dyddiadau: Dydd Mercher 29-dydd Sadwrn 31 Mai 2019

Amser: 7.30pm

Lleoliad: Samuel Beckett Theatre, Coleg y Drindod Dulyn, Prifysgol Dulyn, College Green, Dublin 2, D02 PN40, Gweriniaeth Iwerddon

Swyddfa Docynnau: beckett theatre.ticketsolve.com

 

Dyddiadau: Dydd Sadwrn 1 Mehefin 2019

Amser: 8pm

Lleoliad: Mermaid Arts Centre, Main Street, Bray, County Wicklow, Gweriniaeth Iwerddon

Swyddfa Docynnau: www.mermaidartscentre.ie

Ffôn: 01 272 4030

 

Dyddiadau: Dydd Mercher 5-dydd Sadwrn 8 Mehefin 2019

Amser: 7.30pm

Lleoliad: Theatr Sherman, Ffordd Senghennydd, Caerdydd CF24 4YE

Swyddfa Docynnau: www.shermantheatre.co.uk/hafan

Ffôn: 029 2064 6900

 

Canllaw oedran: 14+

 

 

Nodiadau i Olygyddion

 

Dilynwch Cotton Fingers ar Twitter:

#ntwcotton

@ntwtweets

 

Ganed yr awdur Rachel Trezise yn y Rhondda yn ne Cymru, lle mae’n dal i fyw. Astudiodd ym Mhrifysgolion Morgannwg a Limerick. Ennillodd ei nofel In and Out of the Goldfish Bowl  le ar yr Orange Futures List yn 2002. Pleidleisiodd gylchgrawn Harpers & Queen mai hi oedd y New Face of Literature, 2003. Yn 2006, enillodd ei chasgliad cyntaf o ffuglen ferFresh Apples wobr Dylan Thomas. Hi oedd awdur preswyl Prifysgol Texas, Austin yn 2007. E nofel fwyaf diweddar yw Sixteen Shades of Crazy. Enillodd ei hail gasgliad o straeon, Cosmic Latte, wobr darllenwyr Edge Hill yn 2014. Dyma’r drydedd o’i dramâu i’w chynhyrchu gan National Theatre Wales; y ddwy gyntaf oeddTonypandemonium, wedi’i pherfformio yn Theatr Parc & Dare Treorci yn 2013, a We’re Still Here, a gyd-gynhyrchwyd gan Common Wealth a’i pherfformio mewn warws ym Mhort Talbot yn 2017.

 

Y Cyfarwyddwr Julia Thomas oedd Cyfarwyddwr RTYDS yn Curve, Caerlŷr, a chyn hynny roedd yn Gyfarwyddwr Preswyl yn y National Theatre Studio mewn partneriaeth â National Theatre Wales. Mae Julia yn Gyfarwyddwr Cyswllt yn Theatr Genedlaethol Cymru. Mae hefyd yn aelod o’r Directors Lab yn y Lincoln Center Theater yn Efrog Newydd yn cymryd rhan mewn labordy rhyngwladol ar ‘Making Theater in a Time of Change’. Mae Julia yn ddramatwrg profiadol ac yn arbenigo mewn gweithio gydag actorion ac mae wedi datblygu’r fenter WritersLab yn Curve. Roedd Julia yn gasglwr i Gaerlŷr ar My Country, a Work In Progress ar gyfer y National Theatre ac mae’n Gyfarwyddwr ar gyfer National Theatre Connections. Mae ei chredydau fel cyfarwyddwr yn cynnwys: Two gan Jim Cartwright (Derby Theatre), George’s Marvellous Medicine gan Roald Dahl/David Wood a Burning Books gan Jess Green (Curve), Our Day Out gan Willy Russell, A Clockwork Orange gan Anthony Burgess (Curve/DMU), Jason and the Argonauts gan Mark Williams (Blackwood and RCT Theatres), This Incredible Life gan Alan Harris (Canoe/Ffwrnes), blue/orange gan Joe Penhall (Canoe/Sherman Theatre), Marsha gan Alan Harris (Capital Fringe Washington DC), Sonata gan Iestyn Arwel a Fun Palaces (Canolfan Mileniwm Cymru). Fel Cyfarwyddwr Cyswllt/Preswyl: The Witches (Curve/West Yorkshire Playhouse- Dir- Nikolai Foster), Say it with Flowers (taith Theatr Sherman – Cyf. Pia Furtado). Fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol: What the Butler Saw, The Witches, A Streetcar Named Desire, Legally Blonde (Curve – Cyf.Nikolai Foster), Iliad (National Theatre Wales – Cyf. Mike Pearson and Mike Brookes), High Society (Taith Genedlaethol – Cyf. Anna Linstrum), A Provincial Life (NTW/Sherman- Cyf. Peter Gill) a Diary of a Madman (Living Pictures- Dir. Sinead Rushe).

 

Mae Amy Molloy yn actor llwyfan a sgrin o Belfast. Mae ei chredydau llwyfan diweddar yn cynnwys cynhyrchiad arobryn Abbey Theatre and Royal Court o Cyprus Avenue, gan ymddangos ochr yn ochr â Stephen Rea yn Nulyn, Llundain, Belfast ac Efrog Newydd (2016-2019), ELIZA’s Adventures in the Uncanny Valley gan Pan Pan Theatre yng Ngŵyl Theatr Dulyn (2018) a thaith y UK ac Iwerddon o 20 mlwyddiant drama drawiadol arobryn Enda Walsh, Disco Pigs (2015-2016). Mae ei chredydau sgrin yn cynnwys dramâu teledu hynod boblogaidd y BBC The Fall a Call the Midwife (BBC) a’r ddrama glodwiw ynghylch adeg y cythrwfl yn Iwerddon, ’71 (Warp Films).

 

Mae delweddau cyhoeddusrwydd manylder uchel lliw ar gael ar gais.

 

Am ragor o wybodaeth am daith Cotton Fingers, ewch i:

https://www.nationaltheatrewales.org/cy/ntw_shows/taith-cotton-fingers/

 

Mae National Theatre Wales wedi bod yn gwneud cynyrchiadau Saesneg mewn lleoliadau ledled Cymru, y DU, yn rhyngwladol ac ar-lein ers mis Mawrth 2010. Mae’n gweithredu o leoliad bach yng nghanol dinas Caerdydd, ond mae’n gweithio ar draws y wlad a thu hwnt, gan ddefnyddio tirlun cyfoethog ac amrywiol Cymru, ei threfi, ei dinasoedd a’i phentrefi, ei straeon anhygoel a’i thalent gyfoethog yn ysbrydoliaeth. Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cefnogi National Theatre Wales.

 

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast