Faebian Averies yn cael ei henwi yn Awdur Preswyl Cymru 2020 - National Theatre Wales

Faebian Averies yn cael ei henwi yn Awdur Preswyl Cymru 2020

6 Rhagfyr 2020

Cyhoeddwyd mai enillydd gwobr Awdur Preswyl Cymru 2020 yw Faebian Averies. Bydd y sgriptiwr a anwyd ym Mhenarth yn cael cyfle unigryw i ddatblygu ei chrefft o dan arweiniad BBC Cymru, BBC Writersroom Cymru a National Theatre Wales dros gyfnod o flwyddyn.

Fel rhan o’i gwobr, bydd Faebian yn cael ei chomisiynu i ysgrifennu drama sain wreiddiol ar gyfer BBC Radio 4, gan warantu iddi gredyd darlledu gan y BBC yn ogystal â dau leoliad pwrpasol; 6 mis cychwynnol gyda BBC Cymru gan gynnwys gweithio gyda BBC Studios, ac yna 6 mis gyda National Theatre Wales a bwrsariaeth i gynorthwyo ei lleoliad blwyddyn fel Awdur Preswyl Cymru.

Dywedodd yr actor Rakie Ayola, a oedd yn feirniad gwadd; “Mae’r wobr hon yn sbardun gwych i awdur ac rwy’n llongyfarch yr enillydd ac yn wir bawb a gyrhaeddodd y rhestr fer. Roedd pob llais mor unigryw, ond roedd pob un yn llawn dychymyg ac yn hynod ddifyr. Roedd yn fraint ymuno â fy nghyd-feirniaid i ddarllen, ystyried ac yna trafod y gwaith.”

Cyhoeddwyd y wobr ar Arts Show BBC Radio Wales heddiw (dydd Sul 6 Rhagfyr).

Dechreuodd Faebian ysgrifennu yn 2018, ac mae ei huchafbwyntiau hyd yn hyn yn cynnwys creu sgetsys ac ysgrifennu ar gyfer podlediad.

Dywedodd Awdur Preswyl Cymru 2020 Faebian Averies; “Rydw i wedi cael sioc ac rwyf wrth fy modd i fod wedi ennill Awdur Preswyl Cymru 2020, ac rwy’n hynod ddiolchgar i’r panel am roi’r cyfle hwn i mi. Gall ysgrifennu fod yn unig ac mae cael eich gwaith wedi’i ddarllen a’i fwynhau gan banel fel beirniaid APC yn deimlad mor hyfryd. Rwy’n edrych ymlaen at ddechrau ar yr holl gyfleoedd anhygoel rwy’n gwybod y bydd y lleoliadau yn eu cynnig.”

Dywedodd Cyfarwyddwr BBC Cymru, Rhodri Talfan Davies; “Llongyfarchiadau mawr i Faebian ar ennill Awdur Preswyl Cymru 2020. Gyda chymorth BBC Cymru, BBC Writersroom Cymru a National Theatre Wales, rwy’n awyddus iawn i weld ei datblygiad dros y 12 mis nesaf. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn eiddgar at groesawu Faebian i’r fenter unigryw hon.”

Dywedodd Lorne Campbell, Cyfarwyddwr Artistig National Theatre Wales; “Mae mor gyffrous i ddod ar draws ysgrifennu sy’n gwneud i chi synnu. Mae gan Faebian lais dramatig a chomig gwreiddiol ac mae pawb yn NTW yn edrych ymlaen at weithio gyda hi yn ystod ei chyfnod preswyl. Rwy’n gobeithio y gallwn ni helpu i ddatblygu ei gwir botensial, meithrin ei thalent anhygoel, a’i helpu i archwilio syniadau i agor cyfleoedd newydd er mwyn i’w gwaith gael ei brofi’n genedlaethol. Mae awduron wedi bod wrth wraidd NTW o’r cychwyn cyntaf. Rydym yn llawn cyffro i weld Faebian yn ymuno â ni y flwyddyn nesaf lle gobeithiaf y bydd yn gwreiddio ei hun yn y cwmni a bydd llawer o syniadau rhyfeddol newydd yn dod i’r amlwg.”

Dywedodd Rhiannon Boyle, Awdur Preswyl Cymru 2019; “Mae’r wobr wedi fy helpu i gael sylw. Mae wedi rhoi dilysiad a chydnabyddiaeth i mi. Ar wahân i hyn y peth mwyaf amhrisiadwy a roddwyd i mi yw hyder. Mae’r mentora a’r gefnogaeth rydw i wedi’u derbyn wedi gwneud i mi gredu ynof fy hun a’m talent ac am hyn, byddaf yn ddiolchgar am byth i bawb yn BBC Writersroom Cymru.

Ers ennill rwyf wedi cael fy nrama Safe From Harm wedi’i chomisiynu gan Radio 4. Rwyf hefyd wedi derbyn comisiynau gan BBC Studios – Pobol y Cwm, Channel 4 – Bucket List a Theatr Genedlaethol – Anfamol. Mae gen i driniaethau gyda BBC Studios a phodlediad drama-ddogfen chwe rhan yn cael ei ddatblygu gyda BBC Radio Wales. Rydw i hefyd yn gweithio gyda Dirty Protest ar brofiad theatr ddigidol – Kill Me Now, yn ogystal ag ysgrifennu drama lwyfan, Crisis, gyda chymorth dramayddiaeth gan National Theatre Wales.”

 

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast