National Theatre Wales a Gruff Rhys yn tynnu sylw at drac 2018, No Profit in Pain, mewn arwydd angerddol o gefnogaeth i'r GIG yng Nghymru, wrth i bandemig y coronafeirws barhau - National Theatre Wales

National Theatre Wales a Gruff Rhys yn tynnu sylw at drac 2018, No Profit in Pain, mewn arwydd angerddol o gefnogaeth i’r GIG yng Nghymru, wrth i bandemig y coronafeirws barhau

11 Mehefin 2020

Mae National Theatre Wales (NTW) a Gruff Rhys yn annog pawb i gefnogi’r GIG yn gadarn yr wythnos hon, gan ddod ynghyd i wthio cân Gruff o 2018 No Profit in Pain yn ôl i’r amlwg i godi arian i elusennau’r GIG sydd wedi’u lleoli yng Nghymru.  Wedi’i hysgrifennu a’i rhyddhau yn 2018, mae NTW a Gruff Rhys yn defnyddio’r trac i sicrhau bod neges angerddol am rôl amhrisiadwy’r GIG a’i staff yn parhau’n amlwg, wrth i effaith ddinistriol pandemig COVID-19 barhau.

Wedi’i chomisiynu’n wreiddiol gan NTW fel rhan o ŵyl NHS70 y cwmni, rhyddhawyd No Profit in Pain yn 2018; baled synth pop yn nodi 70 mlynedd o sefydliad gwerthfawr y mae ei wreiddiau wedi eu plannu’n gadarn yng Nghymru. Roedd NTW a Gruff Rhys yn awyddus i ailedrych ar y trac fel arwydd cyhoeddus o falchder, cefnogaeth a gwerthfawrogiad cenedlaethol i’r GIG a’i staff ac i anfon neges am yr angen i warchod a chefnogi’r sefydliad yn barhaus, gan gyfeirio’r holl elw o’r lawrlwytho i elusennau sy’n cefnogi gweithwyr y GIG yn ystod y pandemig.

Dywedodd Gruff, “mewn pandemig mae angen i ni ailwerthuso sut mae ein cymdeithas wedi ei strwythuro, i dalu parch priodol i’n gweithwyr rheng flaen ac allweddol – maent yn rhedeg y wlad ar ein rhan er lles pawb, a dylai fod cywilydd ar y proffidwyr ymrannol a phenseiri caledi sydd wedi rhoi eu bywydau mewn perygl.”

From Cradle to grave
From the moment I was born you patched me up to stay strong

Dywedodd Cyfarwyddwr Artistig NTW, Lorne Campbell, “Y neges gan y llywodraeth genedlaethol yw bod pethau’n llacio – ond dydy’r perygl ddim ar ben eto.  Mae’r bygythiadau i’r GIG wedi bod yn dyfnhau o ganlyniad i flynyddoedd o galedi a phreifateiddio sydd wedi canolbwyntio ar elw cyn gwasanaeth cyhoeddus. Mae’r gefnogaeth ryfeddol gan y cyhoedd a ddangoswyd dros y cyfnod hwn dan glo wedi anfon neges gref i’r rhai sydd mewn grym. Mae angen i ni barhau i roi sylw mawr i’r neges hon, a dyna pam rydym yn annog pawb i lawrlwytho’r trac heddiw i helpu i gefnogi’r GIG, a dangos ein diolch i’r gweithwyr allweddol hynny sy’n parhau i roi eu hunain mewn perygl i ofalu amdanom a’n cadw’n ddiogel.”

Mae No Profit in Pain bellach ar gael i’w lawrlwytho. Bydd yr holl elw o werthiannau lawrlwytho yn mynd i elusennau sy’n cefnogi gweithwyr y GIG yn ystod y pandemig.

Lawrlwythwch y trac yma  https://song.link/i/1405490690

Mae No Profit in Pain yn cynnwys iaith gref.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast