NATIONAL THEATRE WALES A ROYAL COURT THEATRE ON BEAR RIDGE - National Theatre Wales

NATIONAL THEATRE WALES A ROYAL COURT THEATRE ON BEAR RIDGE

  • Y LLUNIAU CYHOEDDUSRWYDD CYNTAF O’R DDRAMA ON BEAR RIDGE WEDI’U RHYDDHAU HEDDIW. AR GAEL I’W LAWRLWYTHO YMA

 

  • CYFARWYDDWYD GAN VICKY FEATHERSTONE AC ED THOMAS. Y CAST YW RAKIE AYOLA, JASON HUGHES, RHYS IFANS A SION DANIEL YOUNG

 

  • BYDD GOSODWAITH SAFLE-BENODOL A PHROFIAD REALAETH RITHIWR YN ATEGU PERFFORMIADAU O’R DDRAMA

 

  • BYDD ON BEAR RIDGE I’W GWELD YN THEATR Y SHERMAN, CAERDYDD RHWNG 20 MEDI – 5 HYDREF 2019,  AC YNA YN Y ROYAL COURT THEATRE, LLUNDAIN RHWNG 24 HYDREF – 23 TACHWEDD 2019

Rhyddhawyd y delweddau cyntaf o gynhyrchiad National Theatre Wales a Royal Court Theatre o On Bear Ridge heddiw.

Mae National Theatre Wales a Royal Court Theatre heddiw hefyd wedi cyheoddi y bydd gosodwaith safle-benodol yn cael ei greu yng Nghwm Tawe uchaf gan ddod â byd y ddrama newydd yn fyw.  Bydd cynulleidfaoedd yn Theatr Sherman Caerdydd a’r Royal Court Llundain hefyd yn gallu profi hyn drwy  ffilm realaeth rithwir a fydd ar gael i’w gwylio yn y ddwy theatr gan wneud tirwedd On Bear Ridge yn hygyrch yng  nghanol y dinasoedd prysur hyn.

Wedi’i ysgrifennu gan Ed Thomas  (Hinterland/Y Gwyll  BBC/S4C/Netflix) mae On Bear Ridge yn stori lled-hunangofiannol am y lleoedd yr ydym yn eu gadael ar ôl, y marciau annileadwy y maent yn eu gwneud arnom ni, a’r atgofion annibynadwy yr ydym yn dal ein gafael ynddynt.  Bydd yn cael ei gyd-gyfarwyddo gan Gyfarwyddwr artistig y Royal Court Vicky Featherstone ac Ed Thomas.  Y cast yw Rakie Ayola (Strange Fruit, Bush Theatre), Jason Hughes (Violence and Son, Royal Court), Rhys Ifans (Exit the King, National Theatre) a Sion Daniel Young (Mametz, NTW a Jellyfish, NT).

Mae NTW a’r Royal Court Theatre  yn gweithio gydag Ed Thomas a thîm creadigol On Bear Ridge i greu’r gosodweithiau awyr agored, safle-benodol a fydd yn cyd-fynd ag agor y ddrama yng Nghaerdydd.  Bydd y gosodweithiau yn cael eu hadeiladu ar Benwyllt yng Nghwm Tawe uchaf, yn agos at gartref plentyndod Thomas.  Gellir eu gweld yn bersonol drwy ymweld â’r safle yng Nghymru neu drwy brofiad RR a grëwyd mewn cydweithrediad â’r cwmni cynhyrchu Ffilm a RR Cuckoo Nest.

Bydd y gosodweithiau yn bodoli dros dro yn y dirwedd fel olion darniog o’r hyn oedd unwaith yno – casgliad o bethau coll, synau ac atgofion aeth yn angof, yn suddo’n araf yn ôl i’r ddaear a’r graig.  Bydd y gosodwaith yn cynnig cyfle i ymwelwyr gael cipolwg ar fyd sydd wedi diflannu, gan eu galluogi i wrando’n ddigidol wrth ddrws a chlywed lleisiau’n sibrwd, hanner gwirioneddau a straeon anorffenedig o ffordd o fyw sydd nawr wedi’i thawelu. Stori na chafodd ei hadrodd erioed. Gweithred o gofio’r anghofiadwy.

“Un funud roedd gennym gwsmeriaid, y funud nesaf doedd neb yma.”

Mewn pentref coll, lle aneglur ers ail-lunio’r ffiniau, yn cuddio o dan briwsionyn ar y map, mae Bear Ridge Stores yn dal i sefyll.

Ar ôl can mlynedd, mae’r cigydd a’r siop groser deuluol – lle ar gyfer manion bywyd, nwyddau gwaharddedig, a’r pwmp petrol olaf am 30 milltir – yn awr yn ddistaw.

Ond nid yw’r perchnogion John Daniel a Noni yn mynd i unman.

Maent yn yfed yr hyn sydd ar ôl o’r whisgi yn herfeiddiol ac yn cofio dyddiau da, pan oedd pawb ar yr un ochr a’r hen iaith yn disgleirio.

Y tu allan yn y tywyllwch, mae ffigur yn symud tuag atynt.

Caiff On Bear Ridge  ei gyfarwyddo gan Vicky Featherstone ac Ed Thomas, ei ddylunio gan Cai Dyfan,ei gyfansoddi gan Gerddoriaeth John Hardy gyda dyluniad sain gan   Mike Beer a dyluniad golau gan  Elliott Griggs. Edie Morris  yw’r Dylunydd Cynorthwyol ac  Izzy Rabey yw’r Cyfarwyddwr sy’n dod i’r Amlwg.

Bydd On Bear Ridge  i’w gweld yn Theatr y Sherman yng Nghaerdydd (20 Medi – 5 Hydref) ac yna’r Royal Court yn Llundain (24 Hydref – 23Tachwedd).

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast