Cofrestrwch

Tanysgrifiwch

Cofrestrwch i dderbyn y newyddion a'r cyfleoedd diweddaraf gan National Theatre Wales.

* Rhaid llenwi pob maes.

Rhowch y rhif ffôn gorau er mwyn cysylltu â chi. Mae angen hyn arnom rhag ofn bod problem, fel perfformiad yn cael ei ganslo.

Gwybodaeth am eich cyfrif

Loading icon

Gwybodaeth bilio

Sicrhewch fod y cyfeiriad hwn yn cyfateb i'r cyfeiriad bilio ar eich cerdyn credyd neu ddebyd. Defnyddir y cyfeiriad hwn yn ystod y broses dalu, felly mae'n hanfodol eich bod yn rhoi'r wybodaeth hon yn gywir neu ni ellir prosesu eich taliad.

cliciwch yma i ddarllen ein polisi preifatrwyd.

Hoffwn dderbyn e-gylchlythyr National Theatre Wales yn y:

Nodwch osgwelch yn dda gallwch ddewis un iaith yn unig

Mae gennyf ddiddordeb hefyd mewn clywed am:

Hoffwn dderbyn gwybodaeth am y rhain

*GDPR
Mae National Theatre Wales wedi ei gofrestru yn unol ag amodau Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol 2018 (GDPR). Caiff y wybodaeth bersonol y byddwch yn ei gynnwys yn ein ffurflen gofrestru ar-lein ei gadw’n ddiogel ac ni fydd yn cael ei ddefnyddio at unrhyw ddiben heblaw am ein galluogi i gysylltu a chi trwy e-bost er mwyn rhoi gwybod i chi am ddigwyddiadau a chynigion arbennig National Theatre Wales oni bai eich bod wedi rhoi eich caniatâd penodol i ni anfon gwybodaeth atoch oddi wrth sefydliadau eraill.

Wedi cofrestru’n barod?

Logiwch i mewn
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast