Rhannu Cyfrif Zoom

Awst 13, 2020

Rydym yn gwybod bod cael mynediad at gyfrif Zoom y talwyd amdano yn fraint nad yw pawb yn gallu ei fforddio. Am y rheswm hwn, rydym am sicrhau bod ein cyfrif ar gael i bobl ei fenthyg, yn yr un modd ag y byddem yn ei wneud gydag ystafell ymarfer (pe bai gennym un!). 

Diben

 • Ymarferion
 • Cyfarfodydd
 • Gweithdai
 • Ymarferion darllen

Peidiwch â defnyddio’r cyfrif Zoom ar gyfer perfformiadau cyhoeddus. Dylid gwahodd unrhyw gynulleidfaoedd ar gyfer darlleniadau neu weithdai yn unig. 

Cyfrif

Cyfrif Busnes yw’r cyfrif, sy’n golygu y gallwch: 

 • Cael cyfarfodydd gyda thri neu fwy o bobl heb derfyn amser
 • Recordio eich cyfarfodydd i’r cwmwl (er unwaith y bydd eich amser yn defnyddio’r cyfrif ar ben, byddwn yn gofyn i chi lawrlwytho’r rhain i’ch peiriant eich hun). 
 • Defnyddio rhagor o swyddogaethau Zoom, fel cyfieithu ar y pryd. 

Mae’r cyfrif hwn ar gyfer cyfarfodydd yn unig, nid ar gyfer gweminarau. 

Rydym yn gallu rhoi cwrs carlam i chi os ydych yn anghyfarwydd â Zoom, ond nid oes gennym y gallu i ddarparu cymorth technegol parhaus. 

Rheolau Defnydd

 • Bydd defnydd o’r cyfrif ar sail y cyntaf i’r felin. 
 • Gellir archebu’r cyfrif am hanner diwrnod, diwrnod llawn neu wythnosau. Er mwyn manteisio i’r eithaf ar fynediad, nid ydym yn debygol o gytuno ar ddefnydd am fwy nag wythnos, ond cysylltwch â ni os oes gennych gais penodol oherwydd efallai y byddwn yn gallu eich helpu. 
 • Peidiwch â phostio lincs na chyfrineiriau’r cyfarfod yn gyhoeddus. 
 • Rhaid i bob cyfarfod a gynhelir gennych ar y cyfrif fod wedi’i ddiogelu gan gyfrinair. 
 • Peidiwch â defnyddio’r ystafell ar gyfer gweithio gyda phobl o dan 16 oed, yn ôl telerau gwasanaeth Zoom.
 • Os ydych yn gweithio gyda phobl 16 ac 17 oed, eich cyfrifoldeb chi yn unig yw cael polisi diogelu priodol yn ei le. 

I archebu’r cyfrif, anfonwch e-bost at Bethan, Cydlynydd Cynhyrchu, bethandawson@nationaltheatrewales.org. Mae Bethan yn gweithio dydd Llun – dydd Gwener, 10am-6pm fel arfer. Ceisiwch e-bostio o leiaf 48awr cyn yr hoffech ddefnyddio’r cyfrif. 

Blogiau

 • Medi 7, 2020
  Llwybr Arfordir Cymru (y Dyfodol)
 • Awst 13, 2020
  Solidering Sisters
 • Awst 3, 2020
  National Theatre Wales Pull Up : Shut Up
 • Gorffennaf 30, 2020
  Mae fy mhrofiad gyda National Theatre Wales wedi bod yn ysbrydoledig.
 • Gorffennaf 24, 2020
  “Peidiwch â phoeni, os aethoch chi ar goll neu os wnaethoch golli pethau – fe maen nhw’n dweud does dim ffyrdd yn yr awyr.”
 • Gorffennaf 21, 2020
  “Des i ar draws stori Balloon Girl bron i 10 mlynedd yn ôl, wedi’i chuddio mewn pamffled, mewn ffolder llychlyd, ar lawr uchaf Llyfrgell Ganolog Caerdydd.”
 • Gorffennaf 10, 2020
  Mycelium
 • Gorffennaf 8, 2020
  Carys Eleri’n rhyddhau Go Tell the Bees – Dod Nôl at fy Nghoed i godi arian ar gyfer Maint Cymru
 • Mehefin 19, 2020
  Gorymdaith Rithwir Go Tell The Bees – Cwestiynau a Holir yn Aml
 • Mehefin 10, 2020
  Weithiau rydym yn edrych i fyny ac yn ei chael yn anodd credu ein bod yn byw drwy’r foment hon …
Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast