Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata - National Theatre Wales

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Rheolwr Cyfathrebu a Marchnata

Rydym yn chwilio am rywun chwilfrydig, dyfeisgar a llawn syniadau i fod yn Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i ni.

A oes gennych ddawn meithrin perthnasoedd a chysylltu â phobl?

Yn credu mewn ehangu mynediad i’r celfyddydau trwy gyfathrebu creadigol ac empathig?

Yn caru gwyddoniaeth marchnata llawn cymaint â’i greadigrwydd?

Yn canolbwyntio ar y darlun mawr ond hefyd yn wych gyda manylion?

Os ydych chi’n adnabod eich hun yn unrhyw ran o hyn, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Gweld y swydd ddisgrifiad lawn

Cyflog: £35,000 y flwyddyn
Dyddiad cau: 5pm ddydd Llun 22 Awst
Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 29 Awst

Ma hwn yn gontract parhaol, llawn amser.

Anfonwch eich llythyr eglurhaol neu fideo atom gyda ffurflen gais a’ch CV i work@nationaltheatrewales.org. Hefyd cwblhewch ein ffurflen monitro Cyfle Cyfartal.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon