Rheolwr Gweithrediadau ac Effaith Gymdeithasol - National Theatre Wales

Rheolwr Gweithrediadau ac Effaith Gymdeithasol

Rheolwr Gweithrediadau ac Effaith Gymdeithasol

Rydyn ni’n recriwtio ar gyfer rôl newydd sbon yma yn NTW. A allech chi fod yn Rheolwr Gweithrediadau ac Effaith Gymdeithasol i ni?

Rydyn ni’n chwilio am rywun i’n helpu i wireddu ein gweledigaeth, cyfathrebu ein gwerth a sbarduno newid. Rydyn ni’n ymwneud â chysylltu pobl: oherwydd rydyn ni’n gwybod bod cysylltiad yn agor meddyliau, syniadau, ffyrdd o feddwl a chanlyniadau. Felly byddwch chi’n rhywun sy’n meddwl yn greadigol ac yn strategol, ac sydd hefyd yn dda gyda manylion a dadansoddi. Efallai eich bod wedi gweithio mewn rôl weithredol o’r blaen, ond nid yw’n hanfodol. Yr hyn sydd bwysicaf yw eich bod yn gallu cymryd yr awenau a gweithio ar draws adrannau i gyflawni prosiectau allweddol.

Gweld y swydd ddisgrifiad lawn

Cyflog: £35,000 y flwyddyn
Dyddiad cau: 12pm ddydd Llun 4 Gorffennaf
Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 11 Gorffennaf

Ma hwn yn gontract parhaol, llawn amser.

Anfonwch eich llythyr eglurhaol neu fideo atom gyda ffurflen gais a’ch CV i work@nationaltheatrewales.org. Hefyd cwblhewch ein ffurflen monitro Cyfle Cyfartal.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast