Rhybuddion sbardunau

Rhybuddion sbardunau

Yn National Theatre Wales, dydyn ni ddim eisiau datgelu unrhyw wybodaeth ddifetha ymlaen llaw wrth ddweud wrthych am gynhyrchiad ond rydym yn deall y gall rhai dramâu achosi gofid neu sbarduno emosiynau heriol i rai aelodau o’r gynulleidfa.

Rydym bob amser yn hapus i sgwrsio, felly os hoffech chi siarad ag un o dîm National Theatre Wales i ddarganfod mwy am sioe cyn i chi archebu, rhowch alwad i ni ar (0) 29 2035 3070 neu e-bostiwch ni: boxoffice@nationaltheatrewales.org

Darllenwch ymlaen i gael gwybodaeth am y sioeau sydd ar ddod.

Wolfie

  • hunanladdiad
  • cam-drin corfforol
  • cam-drin emosiynol
  • system ofal

Caiff y dudalen hon ei diweddaru wrth i’r cynyrchiadau gael eu creu, ac wrth i unrhyw wybodaeth newydd ddod i’r amlwg.

Sioeau Cyfredol Arrow icon Buddsoddi ynom Ni Arrow icon
Font Resize
Contrast